احمدی در نشست روسای شعب مدیریت: با توجه به وجود منابع انسانی توانمند در استان قزوین شاهد رشد وارتقاء جایگاه مدیریت قزوین در ارزیابی عملکرد بانک خواهیم بود.

احمدی در نشست روسای شعب مدیریت: با توجه به وجود منابع انسانی توانمند در استان قزوین شاهد رشد وارتقاء جایگاه مدیریت قزوین در ارزیابی عملکرد بانک خواهیم بود.

اولین جلسه روسای شعب مدیریت قزوین بصورت مجازی با حضور یونس احمدی مدیر جدید شعب استان معاونین مدیر ، مسئول دفتر حراست و روسای شعب وبرخی از روسای دوایر مدیریت برگزار شد و احمدی بر ارتقاء جایگاه مدیریت قزوین در ارزیابی عملکرد بانک تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان قزوین در این نشست یونس احمدی مدیر جدید مدیریت  شعب استان با اشاره به توانمندیهای استان قزوین وتبیین اهداف بانک اظهار داشت استان قزوین  با دارا بودن پتانسیلها وظرفیت های بالقوه صنعتی ، گردشگری و کشاورزی و به دلیل قراگرفتن در موقعیت استراتژیک همواره نقش موثری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور داشته است و ماهم می بایست تمام تلاش خود را جهت استفاده بهینه از این ظرفیتهابرای تحقق اهداف بانک بکار گیریم.

احمدی با تاکید بر وصول مطالبات یادآور شد مدیریت قزوین در وصول مطالبات عملکرد بسیار خوبی داشته است بطوری که در شاخص نسبت مطالبات غیر جاری بانک به کل تسهیلات پرداختی(NPL ) جزء مدیریتهای برتر بوده و امیدواریم با پیگیریهای مستمر وبرنامه ریزی صحیح شاهد عملکرد مطلوبتری باشیم.

مدیرشعب استان با بررسی کارنامه ارزیابی عملکرد مدیریت خاطر نشان کرد در بخش های منابع ، پرداخت تسهیلات، خدمات کارمزد محور به ویژه ضمانت نامه  وبانکداری الکترونیک می بایست با برنامه ریزی بهتر در سال 1400 شاهد کسب رتبه برتر در بین مدیریتهای کشور باشیم.

وی برنامه ریزی در امور شعب وحل دغدغه های پرسنل را از اولویتهای کاری  مدیریت برشمرد وگفت یکی از عوامل موثر در مواجه با مسائل ومشکلات داشتن  هدف وبرنامه ریزی  مناسب می باشد بنابراین برای اجرای صحیح برنامه ها وتحقق اهداف  می بایست منابع انسانی با انگیزه وبدور از هرگونه حاشیه در صف وستاد باشند تا سیاستهای ابلاغی را بدرستی اجرا نمایند و وظیفه ما این هست تا با پشتیبانی کامل از همکاران وبرطرف نمودن دغدغه های آنها این راه را هموار نماییم.

احمدی با تاکید بر رصد رقبا بیان کرد شناسایی نقاط ضعف وقوت رقبا لازمه موفقیت ما است  بنابراین با رصد مستمر عملکرد رقبا وتجزیه و تحلیل اطلاعات استخراج شده  بتوانیم همواره جزء بانکهای پیشرو باشیم.

احمدی یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت را  شایسته سالاری دانست وتصریح کرد سیاست  ما به گونه ای است تا همکارانی که مستعد وتوانمند هستند ودر امور محوله وظایف خود را به خوبی انجام می دهند قطعا در ارتقاءها وانتصابات آتی در اولویت قرار خواهند گرفت.

مدیراستان با تاکید بر تسلط  همه کارکنان به بخشنامه های بانک اظهارداشت: اشراف کامل همه کارکنان به بخشنامه هاباعث خواهدشدتاضمن تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان و ارتقای سطح دانش شغلی آنان ، مسیر هدایت گری علمی برای کارکنان در تحقق اهداف بانک خصوصا در مذاکرات بازاریابی وجذب منابع فراهم گردد.

احمدی در ادامه بر برگزاری جلسات مستمر روسای شعب در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و تدوین برنامه های کاربردی و ابلاغ به شعب استان تاکید کرد.

 

ابوالفضل کفشدوزی معاون مدیر نیز در این جلسه ضمن تشکر وقدردانی از زحمات  همه کارکنان که در تحقق اهداف مدیریت در سال گذشته تلاش نمودند  اظهار داشت سیاستهای اعتباری بانک در سال جاری غنی است وبه گونه ای ترسیم شده است که بتوانیم با توان بیشتر اهداف بانک را محقق نماییم.

وی افزود با توجه به اینکه در سالجاری  اقتصاد کشور نسبت به سال گذشته از شرایط بهتری برخوردار است خاطر نشان کرد با تلاش بیشتر واستفاده از ظرفیتها ی موجود شاهد تحقق اهداف باشیم.

کفشدوزی ضمن تشریح طرح های ابلاغی بانک و با تاکید بر رصد عملکرد شعب بصورت مستمر گفت عملکرد شعب را در طرح های ابلاغی بصورت مستمر پیگیری خواهیم نمود تا بتوانیم با همکاری یکدیگر این طر ح ها را به مشتریان معرفی ومنابع کم هزینه  جذب بانک نماییم.

کفشدوزی با تاکید براشراف کامل به بخشنامه های بانک  اظهارداشت اگر همکاران شعبه به بخشنامه های بانک به ویژه سیاستهای اعتباری اشراف کامل  نداشته باشند نمی توانند به مشتری مشاوره وراهنمایی صحیح داشته باشند وموجب نارضایتی مشتریان می شوند بنابراین همه کارکنان به این موضوع مهم توجه جدی نمایند.

عیسی قلیچ خانی معاون مدیر شعب استان قزوین نیز در این جلسه ضمن تبریک انتصاب به مدیر جدید استان  گفت با همکاری وهماهنگی بیشتر در خدمت  همه همکاران وبانک خواهیم بود تا اهداف بانک محقق گردد.

وی با تاکید بر امر مهم بازاریابی خاطر نشان کرد در عرصه رقابت بین بانکها،  بازاریابی از جایگاه ویژه ای برخورداراست که می بایست با بازاریابی صحیح بتوانیم منابع پایداری جذب بانک نماییم.

قلیچ خانی افزود یکی از مهمترین سیاستهای مقامات عالی بانک کاهش بهای تمام شده پول می باشد که باید برنامه ریزی ها در شعب به گونه ای باشد تا این امر مهم محقق گردد.

وی با تاکید بر استفاده از توانمندیهای کارکنان مستعد اظهار داشت تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا با به کارگیری همکاران مستعد وتوانمند واستفاده کامل از ظرفیت آنها  شاهد عملکرد بهتر کارکنان صف وستاد باشیم.

قلیچ خانی با اشاره به امر مهم مشتری مداری بیان کرد  در انجام امور بانکی باید همه  شعب به گونه ای رفتار نمایند تا در کمترین زمان ممکن  وبدون اتلاف وقت کار مشتری انجام شود تا موجبات افزایش رضایتمندی مشتریان را فراهم نماییم.

وی شناسایی نیازهای مشتریان را از اصلی ترین مولفه بازاریابی موفق دانست وتاکید کرد با شناسایی خواسته ونیازهای مشتریان بهترین  خدمات را به مشتریان ارائه نماییم تا موجب وفادارسازی آنها را فراهم نماییم.

گفتنی است در ادامه این جلسه روسای شعب دیدگاهها و پیشنهادات خود را جهت بهبود عملکرد بانک بیان کردند.

 

آخرین بروزرسانی 1400/2/15