تازه های اخبار تازه های اخبار

-

جلسه بخشنامه خواني

جلسه بخشنامه خواني با حضور مسئولين مديريت شعب استان قزوين وروساي دواير وشعب تابعه در محل سالن همايش به منظور تشريح سياستهاي اعتباري بانك در سال 1398 برگزار شد.
در اين جلسه رئيس دايره اعتباري و روساي شعب فردوسي  و وليعصر قزوين نسبت به تشريح سياستهاي اعتباري سال 1398 اقدام نمودند
آخرین بروزرسانی 1398/1/29