گردهمائي روساي شعب

مديرشعب استان قزوين برقراري ارتباط سازنده روساي شعب با زير مجموعه خود را در پيشبرد اهداف بانك بسيار مهم دانست

گردهمائي روساي شعب

گردهمائي روساي شعب با حضور مسئولين ، روساي شعب و دواير ستاد مديريت شعب استان قزوين در محل سالن همايش اين مديريت برگزار شد.

در اين گردهمائي سيد اصغر حسيني مديرشعب استان  قزوين با بيان  سياستهاي بانك در سال جاري وتاكيد بر تحقق اهداف اظهار داشت يكي از سياستهاي بانك اتمام پروژ ه هاي نيمه تمام مسكن مهر مي باشد كه با رويكردهاي متفاوت بايد تلاش نماييم تا ضمن به سرانجام رسيدن اين پروژه ها و واگذاري اين واحدها به متقاضيان ، تسهيلات پرداخت شده را هرچه سريعتر به بانك برگردانيم.

وي افزود در استان قزوين نزديك به 90 درصد واحدها  با پيگيريهاي صورت گرفته به مرحله فروش اقساطي رسيده واميدواريم واحدهاي باقي مانده نيز به سرانجام برسد.

حسيني افزود بانك در مقايسه با رقباي خود محصولات متنوع وظرفيتهاي خوبي در اختيار دارد وهمه كاركنان با اشراف كامل به اين محصولات وبا بازاريابي واطلاع رساني به مشتريان  مي توانند در افزايش سهم بازار وتحقق اهداف نقش مهمي ايفا نمايند.

وي با اشاره به طرح هاي انگيزشي جذب منابع كه توسط مديريت براي كاركنان طراحي شده اظهار داشت روساي شعب بايد از ابزارهاي انگيزشي دراختيار به نحو شايسته اي براي ترغيب زير مجموعه خود  جهت جذب منابع جديد استفاده نمايند.

مديرشعب استان قزوين با تاكيد بر فرهنگ سازي بازاريابي در شعب تصريح كرد نهادينه شدن بازاريابي خارج از شعبه باعث ميشود كه  كاركنان مشتري را كه به سختي بازاريابي نموده اند به سادگي از دست ندهند ودر حفظ آن كوشا باشند .

حسيني بازاريابي هدفمند را يكي از اولويتهاي مهم شعب برشمرد و اظهار داشت با توجه به فرصت محدود باقي مانده تا پايان سال با تلاش بيشتر همه كاركنان وبرنامه ريزيهاي صورت گرفته اميدواريم شاهد رشد  منابع و تحقق اهداف در اين بخش باشيم.

 

مديرشعب استان قزوين در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر وصول مطالبات  اظهار داشت با تلاشها وزحمات همه كاركنان در سالجاري عملكرد بسيارخوبي در بخش وصول مطالبات داشته ايم به طوري كه  بيش از 50 درصد شعب در عقود مبادله اي نسبت به ابتداي سال رشد منفي داشته اند وما انتظار داريم اين روند تا حصول اهداف مورد نظر ادامه داشته باشد.

وي با اشاره به تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 95 در خصوص بخشودگي سود وجرايم ديركرد تاكيد كرد همه بايد با استفاده حداكثري از اين فرصت  به وجود آمده  تلاش نمائيم  تا مطالبات بيشتري به حيطه وصول درآيد.

مديراستان قزوين برقراري ارتباط سازنده روساي شعب با زير مجموعه خود را در پيشبرد اهداف بانك بسيار مهم دانست وتصريح كرد يكي از ويژگي هاي انسانهاي موفق مهارت وتوانايي برقراري ارتباط موثر وسازنده با ديگران است بنابراين روساي شعب بايد با در ك درست و با آگاهي از نقاط قوت وضعف وويژگيها وخصوصيات كاركنان زير مجموعه خود و با رعايت عدالت محوري ، آنها را در مسير پيشبرد اهداف بانك هدايت نمايند.

در پايان اين گردهمائي ازهمكاران موفق در بخشهاي مختلف با اهداي لوح وهدايا تقدير شد

- روساي شعب شهيد بهشتي تاكستان(امير شايانفر) وخيام قزوين(محمد نوري)  (به عنوان بازارياب برتر كشوردر شش ماهه نخست سال جاري)

-  كاركنان موفق سنجش اطلاعات شغلي در بين  بانكداران  مديريت قزوين:  فلاح دوستان اصل رتبه اول ، ياسر پور آرين رتبه دوم و محمد اسماعيل اميني رتبه سوم

كاركنان موفق سنجش اطلاعات شغلي در بين پايوران رضا رحماني (رتبه اول) رضا اخلاصيان (رتبه دوم) مريم ميراشه (رتبه سوم)

- رضا ميوه چين كسب رتيه سوم در مسابقات ورزشي بين بانكهاي كشور در رشته بدمينتون

-ميثم علمدار مسئول دفتر شركت ناواكو مستقر در مديريت قزوين به دليل كسب رتبه دوم پايانه هاي فروشگاهي كم كاركرد توسط  مديريت  شعب استان قزوين.

آخرین بروزرسانی 1397/10/17