تازه های اخبار تازه های اخبار

سلیمـی مدیـر شعـب بانـک مسکـن استـان کردستـان:

«اولیـن قـدم در جـذب مشتـری، ایجـاد حـس اعتمـاد اسـت»

مدیر شعب استان در نشست داخلی رؤسای دوایر مدیریت و شعب سطح شهر سنندج با تاکید بر مورادی همچون جذب منابع و وصول مطالبات بعنوان اساسی ترین اهداف سال جاری، از آنان خواست برای تحقق این اهداف تا پایان سال، برنامه ریزی مدون و پیگیری مستمر و تلاش بی وقفه نموده و با تمام نیرو و توان خود در این بخش ها فعالیت نمایند .

  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک مسکن استان، در ابتدای جلسه جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان ضمن قدردانی از زحمات کلیه همکاران در کسب رتبه چهارم استان در بین شبکه بانکی کردستان، اظهار داشت : بدیهی است دسترسی به این رتبه، کاری دشوار و پیگیری فراوان را می طلبد و مطیناً این پیشرفت با نقش آفرینی رییس و همکاران شعب فرآهم شده است .

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که مهمترین شغل در بانک رییس شعبه می باشد، افزود : برای تحقق اهداف و کسب حداکثری سهم از بازار و همچنین استفاده بهینه از توان و پتانسیل همکاران، رییس شعبه نقش فرمانده را ایفا می نماید، بنابراین از رؤسای شعب حاضر در جلسه خواست به منظور جذب و حفظ مشتریان از تمام توان و فکر خود و همکاران استفاده نمایند .

سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود «اولیـن قـدم در جـذب مشتـری را ایجـاد حـس اعتمـاد دانسـت» و تصریح کرد : یکی از راههای حفظ مشتریان ایجاد حس اعتماد و دوستی بوده که باید همکاران در شعب آنرا به منظور رسیدن به اهداف و اعتلای نام بانک در استان فرآهم نمایند .

مدیر شعب استان در ادامه به تشریح رقابت سالم پرداخت و از همکاران خواست تا با ایجاد حس پایداری بین مشتریان با ابزارها و محصولات جدید به رقابت سالم با سایر بانک ها بپردازند و از هرگونه رقابت با همدیگر پرهیز نمایند .

ایشان در ادامه اضافه کاری را یک ابزار مکمل در اختیار رؤسای شعب عنوان کرد و افزود : بدیهی است اضافه کاری بعنوان یک ابزار انگیزشی و مکمل برای رسیدن به اهداف می باشد که با همدلی و همفکری کارکنان می توان بالاترین بازدهی را برای شعبه به ارمغان بیاورد، در همین راستا از آنان خواست تا با استفاده از این مکانیسم تشویقی، همدلی را در بین همکاران افزایش دهند . گفتنی است در ادامه به مطالبی نظیر کارآمدی نیروهای خدماتی، نظم بصری شعب،ارزشیابی همکاران، پیگیری وصول مطالبات، موارد پایان سال مالی، فرسودگی پول و ... اشاره نمود و آنها را مهم برشمرد .شایان ذکر است در ادامه جلسه رؤسای شعب و دوایر استان درخصوص روش ها و برنامه های شعب خود به منظور به اشتراک گذاشتن تجربیات به بحث و تبادل نظر پرداختند .

آخرین بروزرسانی 1395/12/16

مطالب مرتبط مطالب مرتبط