تازه های اخبار تازه های اخبار

نشسـت مسیـولان مدیریـت شعـب بانـک مسکـن استـان بـا مدیـر شعـب بانـک کشـاورزی استـان کردستـان بـا هـدف تعامـل و تبـادل اندیشـه هـا

به منظور استفاده از اندیشه ها و تجربه های جدید و همچنین تعامل مضاعف، مدیر شعب استان به همراه رییس دفتر حراست و رییس دایره حقوقی و وصول مطالبات مدیریت با مدیر شعب بانک کشاورزی کردستان دیدار نمودند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان کردستان، در ابتدای این نشست جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان، هدف از برگزاری این دیدار را که برای اولین بار در استان صورت گرفته است را همگرایی و هم افزایی به منظور ارتباط پایدار و استفاده بهینه از فرصت ها عنوان کرد و گفت : استفاده از تجربه ها و اندیشه های جدید، مطمیناً نتایج مطلوبی را در ارتقای جایگاه سازمان فرآهم می نماید، بنابراین برای دستیابی به اهداف دولت، ارتباط سازمانها با یکدیگر یکی از ضروریات می باشد . 
سلیمی در ادامه افزود : بانک مسکن و بانک کشاورزی هر دو مجری سیاستهای  دولت بوده و اقدامات مناسبی را در پیشبرد اهداف و توسعه برنامه های کشور انجام داده اند و بایستی با یک تفکر مشترک در کنار همدیگر حرکت نمایند . 
وی در ادامه با اشاره به تجربه و سابقه بانک کشاورزی در وصول مطالبات معوق تصریح کرد : وصول مطالبات معوق بانک ها یکی از راهکارهای تجهیز منابع به منظور چرخه گردش مالی و پرداخت تسهیلات می باشد، بنابراین بانک ها که بعنوان بازوهای توانمند پولی و مالی دولت محسوب می شوند، بایستی در این برهه از زمان برای بازگرداندن بیت المال به اقتصاد بیش از پیش با همدیگر تعامل داشته باشند . 
ایشان در ادامه اظهار داشت : خوشبختانه از دیدگاه مدیران بانک مسکن، بانک کشاورزی یک بانک رقیب قلمداد نمی شود، بلکه بعنوان یک بانک مکمل در اجرای سیاستهای دولت می باشد، بر همین اساس همکاری دو جانبه برای رسیدن به یک هدف واحد را خواستار شد . 
گفتنی است در ادامه مدیر شعب بانک کشاورزی نیز، ضمن ابراز خیر مقدم، رویکرد مدیریت شعب بانک مسکن را خلاقانه و جدید عنوان کرد و از حُسن نیت مسیولان بانک که نگرشی ابتکاری و بدیع  را دارند قدردانی نمود .
ایشان در ادامه به اهمیت وصول مطالبات روستایی در بانک مسکن و کشاورزی اشاره نمود و از آن بعنوان یک درد مشترک یاد کرد و خواستار همکاری دوجانبه و به اشتراک گذاشتن تجربه های طرفین شد . 

مدیر شعب بانک کشاورزی در ادامه استفاده همکاران خود از تجربیات بانک مسکن در بخش مسکن را حرکتی بدیع و ضروری عنوان کرد و خواستار ارتباط بیشتر در تمام زمینه هابرای دستیابی به اهداف دولت در منطقه شد . 
شایان ذکر است در طول این نشست مسیولان بانک به اشتراک گذاری و تبادل آموخته های خود به منظور تقویت مهارت های نیروی انسانی، رفاهی، آموزشی، ورزشی و نیز انگیزشی پرسنل پرداختند و اهمیت دادن به کارکنان، بعنوان سرمایه های اصلی بانک را یک ضرورت تلقی نمودند . 
لازم به ذکر است در خاتمه مدیر شعب استان به همراه مسیول دفتر حراست و مسیول دایره حقوقی و مدیر شعب بانک کشاورزی از قسمتهای مختلف خزانه بانک کشاورزی به منظور استفاده بهینه از تکنولوژی ها و سیستم تفکیک پول بازدید نمودند ./  

آخرین بروزرسانی 1395/11/20

مطالب مرتبط مطالب مرتبط