تازه های اخبار تازه های اخبار

پیشنهادسلیمی در کمیسیون بانکهای استان تصویب شد:

اولین نشریه الکترونیکی دستاوردهای شبکه بانکی کردستان منتشر می شود

سومین نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان کردستان به منظور تشکیل کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی شبکه بانکی به میزبانی بانک ملی برگزار شد و طی آن پیشنهاد مدیر شعب بانک مسکن برای انتشار نشریه الکترونیکی دستاوردهای شبکه بانکی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن هیبنا، در این جلسه که با حضور مدیران و روابط عمومی های شبکه بانکی استان برگزار شد، جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان کردستان، بانکها را موتور محرک اقتصاد  استان عنوان کرد و گفت: بدون شک چرخه اقتصادی استان بدون شبکه بانکی بعنوان تامین کنندگان مالی طرح ها و پروژه های استان، به حرکت درنخواهد آمد و بانکها زیربنای توسعه اقتصادی استان هستند.

سلیمی تشکیل کمیته روابط عمومی زیر مجموعه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان را بسیار ضروری خواند و ابراز داشت: کارکنان شبکه بانکی همواره در تمامی سختی ها و حوادث از جمله سیل، زلزله و کرونا در سنگر اقتصادی به مردم استان خدمت کرده اند لذا تشکیل کمیته روابط و انتشار نشریه ای می تواند گوشه ای از ایثارگریهای کارکنان شبکه بانکی را به مردم منعکس نماید.

وی رسانه را موجب شفاف سازی عملکرد شبکه بانکی و انعکاس زحمات کارکنان و خدمات بانکها برشمرد و افزود: بانکها به عنوان تامین کننده مالی در تمامی کسب و کارها و در هر شرایط خصوصا در توسعه اقتصادی نقش خود را بخوبی ایفا می کنند لذا وجود رسانه ای برای ایجاد ارتباط با جامعه و انعکاس این دستاوردهای برای شبکه بانکی استان ضروری است.

لازم بذکر است در پایان این نشست کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی زیر مجموعه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان تشکیل و روابط عمومی بانک مسکن به عنوان عضو هیئت رییسه انتخاب و مدیران شبکه بانکی استان به اتاق آراء انتشار نشریه توسط کمیته روابط عمومی را در جهت انعکاس دستاوردهای شبکه بانک تصویب کردند/.

آخرین بروزرسانی 1399/12/18

مطالب مرتبط مطالب مرتبط