تازه های اخبار تازه های اخبار

با ارایه دیدگاه مجاب کننده در مورد آینده، در افراد ایجاد انگیزه کنید ودر یک کلام در خود ودیگران نهال امیدبه آینده را پرورش دهید .

در خود ودیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید

با ارایه دیدگاه مجاب کننده در مورد آینده، در افراد ایجاد انگیزه کنید ودر یک کلام در خود ودیگران نهال امیدبه آینده را پرورش دهید .

به گزارش روا بط عمومی مدیریت کرمان محمد غفوریان مدیر شعب استان در اولین ارتباط غیر حضوری با روسای شعب ودوایر مدیریت با اشاره به سجایای اخلاقی مدیر عامل فقید بانک ،خانه دار شدن یک سوم مردم بعد از انقلاب را  منبعث از نظرات مرحوم رحیمی انارکی دانست.

غفوریان سال 98 را سالی پر فزاز ونشیبی دانست وگفت: با حوادث مختلفی از جمله سیل و کرونا در این سال مواجه شدیم و در همه این موارد ایثار واز خود گذشتگی شبکه بانکی وبالاخص همکاران بانک مسکن مثال زدنی بود؛ که در سخت ترین شرایط هم خدمت رسانی به مردم را در سرلوحه کار خود قرار دادند.

مدیر شعب استان حضور در منطقه سبزعملکردی  ،بهبود جایگاه وافزایش امتیاز عملکرد رانتیجه تلاش یکایک کارکنان  واثبات خواستن ،توانستن است عنوان کرد .

وی با اشاره به شروع  طرح اقدام ملی مسکن وسهمیه  بالای استان  کرمان در این طرح  اظهار داشت : قبل از ورود به طرح اقدام ملی مسکن باید با تمام توان وقوا پرونده پروژههای مسکن مهر بسته شود.

غفوریان درادامه گفت: سهم ما از منابع موجوددر استان ، در مقایسه با سایر بانکهای بسیار ناچیز است و فاصله زیادی با بانک های استان داریم .

وی افزود:باید با یک برنامه ریزی واستراتژی هدفمند، سهم خودمان از منابع موجود را افزایش دهیم .

مدیر شعب استان یاداور شد : منابع کلانی به استان سرازیر  شده است ،بخش معدن جایگزین نفت شده و محور این هم استان کرمان است؛بنابراین بایدسهم خودمان از این منابع  را مطالبه کنیم.

وی تصریح کرد:  آهنگ رشد منابع استان وآهنگ رشدنقدینگی را باید با آهنگ رشد منابع بانک هماهنگ کنیم.

غفوریان در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: واقعیتی که بنده به آن ایمان دارم، سرآمدی استان کرمان در تمامی زمینه ها به پشتوانه همه کارکنان صف وستاداست.

مدیر شعب استان در پایان سخنان خود خطاب به روسای شعب افزود: از خبرهای دروغ ،تحلیل های مغرضانه  و وارونه نشان دادن واقعیت ،پنهان کردن جلو های امید بخش بپرهیزید وبا ارتباطات منظم با کارکنان تحلیل واقعی سازمانی را شکل دهید.

 

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1399/3/21