تازه های اخبار تازه های اخبار

جذب منابع شرکت جهان فولاد در دستور کار حوزه غرب استان قرار گرفت

در راستای تداوم برنامه های بازاریابی حوزه غرب استان و با هدف جذب منابع ،مذاکره با مدیر مالی شرکت جهان فولاد از شرکتهای زیر مجموعه مجتمع معدنی گل گهر، در دستور کار حوزه غرب استان قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان ،اکبر محمدی رییس حوزه غرب استان به اتفاق رییس شعبه مرکزی سیرجان ورابط بازاریابی حوزه غرب با حضور در شرکت جهان فولاد با مدیر مالی این شرکت دیدار وگفتگو کرد.

 محمددر این دیدار با تشریح خدمات ومحصولات بانک ،ازجمله حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ،طرح 2و1 از آمادگی بانک مسکن برای گسترش تعامل وهمکاری با شرکت جهان فولاد خبر داد.

محمدی با اشاره به امکانات بانک مسکن در بخش بانکداری الکترونیک ،بانکداری شرکتی را ازجمله خدمات قابل ارایه به شرکت ها در راستای تسهیل اموربانکی آنان عنوان کرد .

 در ادامه این نشست بازاریابی ،محمود قاسمی نژاد راینی مدیر امور مالی شرکت جهان فولاد نیز با ارایه توضیحاتی در حیطه فعالیت شرکت جهان فولاد؛ از ایجاد تعامل وگسترش همکاری با بانک مسکن استقبال کرد .

تامین منابع مالی پنج پروژه در حال ساخت تعاونی مسکن شرکت جهان فولاد،صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و افتتاح حساب دربانک مسکن از موضوعاتی بود ؛که در این نشست مورد بحث وبررسی قرار گرفت. 

شرکت جهان فولاد از شرکتهای زیر مجموعه مجتمع گل گهر سیرجان است و با تعداد1165نفر نیروی انسانی ،در حوزه تولید آهن وفولاد ،اهن اسفتجی ،شمش ومیلگرد فعالیت می کند .

آخرین بروزرسانی 1399/3/21