تازه های اخبار تازه های اخبار

با همفکری وارتباط بیشتر می توانیم در راستای خدمات رسانی طلوب تر، به دانشگاه علوم پزشکی بم گام های موثری برداریم .

مدیر شعب کرمان در دیدار با معاون دانشگاه علوم پزشکی بم عنوان کرد

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان محمد غفوریان با بیان این مطلب، در دیدار با معاون دانشگاه علوم پزشکی بم ارائه خدمات صادقانه با حفظ شان وکرامت مشتریان وارائه خدمات متنوع به همه اقشار جامعه را ؛از برنامه های اصلی وراهبردی بانک مسکن برشمرد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان محمد غفوریان با بیان این مطلب، در دیدار با معاون دانشگاه علوم پزشکی بم ارائه خدمات صادقانه با حفظ شان وکرامت مشتریان وارائه خدمات متنوع به همه اقشار جامعه را ؛از برنامه های اصلی وراهبردی بانک مسکن برشمرد .

غفوریان با تقدیر از زحمات کادر درمان وحوزه سلامت، درپیشگیری ومهار ویروس کرونا اظهار امیدواری کرد :با همکاری اقشارمختلف جامعه ورعایت پروتکل های بهداشتی زنجیره انتقال این ویروس در استان وکشور قطع شود .

وی در ادامه با اشاره به رسالت بانک مسکن گفت: در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی بانک مسکن تسهیلات زیادی  را به مردم در مناطق محروم پرداخت کرده است .

غفوریان پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان از زلزله سال 82،تسهیلات کپرزدایی وروستایی را از اقدامات بانک مسکن در راستای تحقق مسئولیت پذیری اجتماعی بانک عنوان کرد .

دکتر علی نژاد معاون دانشگاه علوم پزشکی بم نیز در این دیدار، با تقدیر از عملکردوخدمات مناسب بانک مسکن از گسترش تعامل وهمکاری با بانک استقبال کرد .

در این دیدار طرفین با ابراز رضایت از تعامل ایجاد شده ،راهکارهای گسترش همکاری را مورد بحث وبررسی قرار دادند .

 

 

آخرین بروزرسانی 1399/3/21