تازه های اخبار تازه های اخبار

در این دیدار راههای افزایش تعامل دوسویه بین اداره کل پست وبانک مسکن بررسی شد .

در دیدار مدیر کل پست استان با مدیر شعب بر تعامل دوسویه تاکید شد .

در این دیدار راههای افزایش تعامل دوسویه بین اداره کل پست وبانک مسکن بررسی شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان در ابتدای این دیدار علیرضا اکبری مدیر کل پست استان با تبریک انتصاب غفوریان به سمت مدیر جدیداستان با اشاره به بخشی از خدمات ویژه پست اظهار داشت اداره کل پست استان با ارائه بیش از 85نوع سرویس پستی ، با انجام امور سرویس دهی به سازمان ها وارائه خدمات به مردم در زمینه های متعددی فعالیت می کند .

وی کارت پستال الکرونیکی را از خدمات ویژه برای کارکنان ومشتریان خاص بانک ها نام برد واز آمادگی کامل پست استان در زمینه تحویل اخطاریه های پستی برای مشتریان دارای بدهی معوق خبر داد.

محمد غفوریان مدیرشعب استان نیز در این دیدار با اشاره  به گستردگی استان وحجم وسیع پرداخت  تسهیلات دربخش های مختلف  گفت همکاری اداره کل پست استان در وصول مطالبات معوق وارسال اخطاریه به بدهکاران می تواند کار گشا باشد .

مدیر شعب استان با استقبال از خدمات قابل ارائه پست  اظهار امید واری کرد با ایجاد ارتباط وتعامل دوسویه منافع هر دوسازمان تامین شود

در ادامه دیدار در خصوص نحوی تعامل وهمکاری دوجانبه  بحث وتبادل نظر شد

آخرین بروزرسانی 1398/8/14