تازه های اخبار تازه های اخبار

جذب منابع ارزان قیمت وصفر درصدی در صدر برنامه ها باشد

معاون مالی وفناوری خطاب به اعضای کمیته بازاریابی مدیریت :

برای جذی منابع ارزان قیمت وصفر درصدی ،افزایش ارایه خدمات کارمزد محور ووصول مطالبات معوق باید از ابتدای سال با برنامه گام برداریم وآن ها راددر الویت قرار دهیم .

اولین نشست کمیته بازاریایی مدیریت کرمان در سال جدید با حضور معاونان ،اعضایو سرگرو ههای شبکه بازاریابی برگزار شد

محمدرضا سلطانی معاون مالی وفناوری مدیریت  با اشاره به اهداف تعیین شده سال 98تحقق این اهداف را نیازمند برنامه ریزی دقیق ،هدفمند وتلاش وهمکاری همه کارکنان صف و ستاد عنوان کرد .

سلطانی اظهار داشت  برای جذب منابع ارزان قیمت وصفر درصدی ،افزایش ارایه خدمات کارمزد محور و وصول مطالبات معوق بایداز ابتدای سال با برنامه گام برداریم .

در ادامه امید قاسم زاده معاون اجرایی مدیریت   با تشریح سیاست های اعتباری بانک در سال 98، استفاده بهینه از نقاط قوت سیاستهای اعتباری را ضروری دانست وافزود شناسایی وبرقراری ارتباط با مشتریان ،مجتمع سازان وفعالان بخش مسکن که سالهای گذشته با بانک تعامل  داشته اند باید در دستور کار قرار گیرد .

قاسم زاده  اطلاع ر سانی وتشریح انواع تسهیلات در بخش مسکن ،بر اساس سیاستهای اعتباری سال جدیدرا برای انبوه سازان وفعالان بخش مسکن مهم برشمرد .

معاون اجرایی مدیریت همچنین برگزاری نشست با صنوف مرتبط با بخش مسکن وترغیب وتشویق انان به تعامل وهمکاری با بانک در راستای جذب منابع تازه وتقویت حسابهای صفردرصدی ازجمله حساب قرض الحسنه جاری را خواستار شد 

برگزاری نشست با روسا ومعاونان شعب با هدف تشریح سیاستهای اعتباری سال 98،شناسایی ومعرفی شرکت ها وموسسات به کمیته بازاریابی توسط شعب به منظور مذاکره وتشریح خدمات بانک به آنان ،تهیه بنر ،تراکت وبروشورهای تبلیغاتی انواع تسهیلات پرداختی سال 98وتوزیع در دفاتر املاک استان ،برنامه ریزی منظم در رابطه با مناسبتهای خاص وحضور در ادارات به منظور تشریح خدمات بانک ،برنامه ریزی برای  حضور روسای شعب در  مدارس به مناسبت فرارسیدن روز معلم وتشریح حساب صندوق مسکن جوانان برای معلمان ودانش آموزان  از جمله مصوبات این نشست بود
آخرین بروزرسانی 1398/2/23