تازه های اخبار تازه های اخبار

دوره آموزشی وب کیوسک در مدیریت کرمان برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی وب کیوسک

دوره آموزشی پشتیبانی ونگهداری دستگاههای وب کیوسک ودستگاههای کارت خوان به مدت 17ساعت در برگزار شد .

 

این دوره آموزشی با حضور 37نفر از پایوران مدیریت وشعب تحت پوشش وبه مدت 17ساعت  برگزار شد .

محمد احمدی گوهری  رییس  دایره فنی سیستم ها ومدرس دوره مباحث مربوط به ویژگی های  دستگاههای وب کیوسک خدمات قابل ارایه ،مبالغ قابل انتقال از طریق دستگاههای وب کیوسک ،خودپرداز وکارت خوان ،مشخصات فنی دستگاههای وب کیوسک و میزان نمره دستگاههای وب کیوسک در ارزیابی عملکرد شعب را برای شرکت کنندگان در دوره تشریح کرد .
آخرین بروزرسانی 1398/2/23