تازه های اخبار تازه های اخبار

ارتقایدرجه 5شعبه از شعب تحت پوشش مدیریت کرمان

به دنبال عملیاتی نمودن اهداف عالیه بانک، محقق شد

در نتیجه تلاش مضاعف برای عملیاتی کردن تمامی شاخص های موثر در ارزیابی شعب، 5 شعبه مدیریت کرمان ارتقای درجه گرفتند .

حسین حاجی پور مدیر شعب استان در جمع  روسای شعب از ارتقای5شعبه از شعب مدیریت خبر داد

.مدیر شعب است اظهار داشت طبق آمار اعلام شده از سوی اداره کل سازمان وروش ها ونتایج درجه بندی شعب بانک، در سال جاری خوشبختانه 5شعبه از شعب استان ارتقایدرجه داشته اند . که دو شعبه در شهر کرمان ،یک شعبه در شهرستان سیرجان ،یک شعبه در شهرستان منوجان ویک شعبه درشهرستان  زرند می باشند .

حاجی پور جذب منابع ،،مصارف ،خدمات ،وصول مطالبات ،میزان مطالبات سررسید گذشته ،معوق ومشکوک الوصول ونیز شاخص های همچون کنترل ریسک اعتباری را ازجمله شاخص های مهم در ارتقای درجه شعب عنوان کرد وگفت برای بهبود عملکرد باید شعب با بررسی نقاط ضعف وقوت با رفع نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت در راستای تحقق اهداف برنامه ریزی کنند

وی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه وهمچنین رقابت موجود بین بانکها وموسسات مالی ،افزایش سهم مدیریت را از بازار مورد تاکید قرار داد .

مدیر شعب استان ضمن تبریک این موفقیت به روسا وکارکنان شعب مرکزی وشهید چمران کرمان ،آیت الله سعیدی سیرجان ،شهید چمران زرند ومنوجان از همکاری وهمیاری همه کارکنان این شعب در ارتقایدرجه انان تقدیر کرد وتلاش سایر شعب را در این زمینه خواستار شد .

آخرین بروزرسانی 1398/2/23