تازه های اخبار تازه های اخبار

کوه پیمایی خانوادگی کارکنان حوزه غرب کرمان در طبیعت بهاری سیاکوه برگزارشد .

همایش کوه پیمایی کارکنان حوزه غرب

کوهپیمایی خانوادگی کارکنان حوزه غرب با حضور کارکنان وخانواده انان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان اکبر محمدی رییس حوزه غرب در این همایش  اظهار داشت ورزش علاوه بر پیشگیری ودرمان بسیاری از بیماریها تاثیر بسزایی در سلامت جسمی وروحی افراد دارد .

وی افزود به منظور ارتقایسطح سلامتی وکسب نشاط وشادابی کارکنان وبا توجه به این که گردش در طبیعت ودوستی با آن بویژه کوه پیمایی سبب انبساط خاطر ،افزایش عمر وپیشگیری وکنترل بیماریها می شود ؛حوزه غرب برگزاری همایش کوه ییمایی خانوادگی را در دستور کار خود قرار داده است .

گفتنی است طبیعت زیبای  سیاه کوه در 20کیلومتری غرب شهرستان سیرجان واقع است

آخرین بروزرسانی 1398/2/22