تازه های اخبار تازه های اخبار

دوره آموزشی باز آموزی تجهیز منابع به مدت 25ساعت در مدیریت کرمان برگزار شد .

برگزاری دوره آموزشی باز آموزی تجهیز منابع

در راستای تداوم دوره های آموزشی در مدیریت کرمان دوره اموزشی باز آموزی تجهیز منابع باحضور 30نفر از کارکنان مدیریت وشعب تحت پوشش به مدت 25ساعت برگزار شد
به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان در این دوره اموزشی شرایط عمومی واختصاصی حسابها ،شرایط استفاده کنندگان از تسهیلات ،ویژگی های ملک مورد معرفی جهت استفاده از تسهیلات ،روش محاسبه امتیاز تسهیلات  وشرایط حسابهای سپرده سرمایه گذاری ممتاز ،قرض الحسنه جاری ،وپس انداز ،صندوق پس انداز یکم وجوانان ،بلند مدت وکوتاه مدت توسط محسن سعیدی مدرس دوره تشریح شد .
آخرین بروزرسانی 1398/2/22