تازه های اخبار تازه های اخبار

دوره آموزشی بانکداری داخلی یک در مدیریت کرمان برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی بانکداری داخلی یک

این دوره های آموزشی به مدت 34ساعت وبا حضور 10نفر ازبانکدار شعب تحت پوشش در محل سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد .

محسن سعیدی رییس دایره مالی وداد ه های مدیریت ومدرس این دوره مباحث مربوط به بانکداری بدون ربا ،قانون صدور چک ،شرایط افتتاح حساب  ومزایای حسابهای  صندوق پس انداز جوانان ،حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ،سپرده سرمایه گذاری  مدت دار ،قرض الحسنه پس انداز عادی و ویژه و...برای فراگیران در دوره اموزشی تشریح کرد .

آخرین بروزرسانی 1397/9/29