تازه های اخبار تازه های اخبار

مسایل ومشکلات دستگاههای کارتخوان فروشگاهی با حضور نماینده شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در استان بررسی شد

مسایل ومشکلات دستگاههای کارتخوان فروشگاهی با حضور نماینده شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در استان بررسی شد

نشستی با هدف بررسی مشکلات دستگاههای کارتخوان فروشگاهی وارایه راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد این دستگاهها با حضور معاون مالی وفناوری مدیریت ونماینده شرکت ناواکو در استان در مدیریت شعب استان کرمان برگزار شد

 

در این نشست که روسای دوایر سیستم ها وارتباطات وبازاریابی مدیریت حضور داشتند  ؛مسایل ومشکلات پیرامون  دستگاههای کارتخوان وراهکارهای پیشنهادی در راستای بهبود عملکرد این دستگاهها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .

محمدرضا سلطانی معاون مالی وفناوری مدیریت در این نشست با اشاره به اهمیت جذب منابع در شرایط فعلی راحت ترین وکم هزینه ترین راه جذب منابع را گسترش خدمات کارمزد محور به ویژه توسعه  وفرهنگ سازی استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک  عنوا ن کرد وافزود دستگاههای کارتخوان فروشگاهی یکی از خدمات بانکداری الکترونیک است که اگربه درستی بازاریابی شود ،برای بانک سود آور خواهند بود .

وی در ادامه با ارایه مشکلات دستگاههای کارتخوان فروشگاهی عمده ترین مشکل را ،کمبود دستگاهها ی کارتخوان سیار ،سرعت پایین وعدم اطلاع رسانی طرح های تشویقی به دارندگان دستگاههای کارتخوان فروشگاهی برشمرد .

احمد علی کریمی نماینده شرکت  فناوری اطلاعات ناواکو در استان نیز با ارایه عمکلرد شرکت گفت  با توجه به تعیین هدف 15روزه برای شرکت در راستای بازاریابی 80  دستگاه تعداد 66  دستگاه توسط شرکت بازاریابی ونصب شده است

وی افزود جمع آوری تعداد45دستگاه کم تراکنش به عنوان هدف برای شرکت طی 15روزتعیین شده بود که درپایان 15روز تعداد29دستگاه کم تراکنش احیایویا جمع اوری شد .

بازاریابی 80دستگاه کارتخوان فروشگاهی توسط شرکت ،ارسال فهرست بازاریابی های انجام شده توسط شرکت به مدیریت جهت بررسی ،احیا یویا جمع آوری 80دستگاه کم تراکنش توسط شرکت وارایه گزارش جامع از بازدیدهای صورت گرفته  شرکت  تا پایان آذرماه از جمله تصمیمات این نشست بود .

آخرین بروزرسانی 1397/9/26