تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست تخصصی با فعالان وانبوه سازان بخش مسکن با هدف برقراری ارتباط دوسویه وایجاد تعامل وهمکاری با فعالان وانبوه سازان در مدیریت کرمان برگزار شد

نشست تخصصی با فعالان بخش مسکن در مدیریت کرمان برگزار شد

نشست تخصصی با فعالان وانبوه سازان بخش مسکن با هدف گسترش تعاملات وتحکیم روابط فی مابین بانک وفعالان وانبوه سازان بخش مسکن با حضور معاوان اجرایی ومالی وفناوری ،روسای دوایر مدیریت و جمعی از فعالان این حوزه برگزارشد .

محمدرضا سلطانی معاون مالی وفناوری مدیریت هدف از برگزاری این نشست را افزایش مراودات مالی انبوه سازان وفعالان  بخش  مسکن  وبررسی درخواستهای اعتباری آنان عنوان کرد .

وی افزود بخش مسکن نقش  بسیار مهمی را در اشتغالزایی  وهمچنین رونق اقتصادی ایفا می کند وبرای اقشار مختلف جامعه  بعنوان یک کالای سرمایه ای در ایجاد امنیت اقتصادی دارای  اهمیت  است .

سلطانی استفاده حداکثری از ظرفیت هاو پتانسل موجود در بخش مسکن را در راستای  تقویت ورونق بخشی ساخت وساز در استان مورد تاکید قرار داد .

امید قاسم زاده معاون اجرایی مدیریت نیز  در ادامه نشست با اشاره به این  مطلب که  مسکن تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی در کشور دارد؛هدف از برگزاری نشست  با انبوه سازان وفعالان بخش مسکن را ایجاد تعامل وهمکاری بین بانک مسکن وانبوه سازان  در راستای پویا نمودن بخش مسکن وساختمان عنوان کرد .

معاون اجرایی مدیریت در بخش دیگری از سخنان خود انواع خدمات وتسهیلات بانک مسکن در حوزه ساخت وساز وخرید مسکن را تشریح کرد .

همچنین دراین نشست انبوه سازان وفعالان  بخش مسکن به ارایه دیگاهها ونظرات وپیشنهادهای خود در راستای رونق این بخش پرداختند

ثبات سیاستهای اعتباری طی سال ،پرداخت تسهیلات برروی یک واحد براساس متراژ واحد، افزایش مبلغ تسهیلات ،حذف ویا تعدیل ماده 186قانون مالیات مستقیم و...از جمله در خواستهای فعالان وانبوه سازان حاضر در نشست بود

آخرین بروزرسانی 1397/9/26