تازه های اخبار تازه های اخبار

گردهمایی کارکنان بازنشسته وخانواده انان در فضایی شاد وصمیمی برگزار شد

دورهمی خانوادگی همکاران بازنشسته

در این گردهمایی بیش از 115نفر از همکاران بازنشسته به همراه خانواده های خود حضور داشتند .

ابراهیم سعید  رییس کانون بازنشستگان مدیریت  هدف از برگزاری این دور همی را افزایش روحیه نشاط وشادابی وایجاد ارتباط بیشتر خانواده همکاران بازنشسته با یکدیگر عنوان واظهار امیدواری کرد دورهمی های بعدی با حضور بیشتر همکاران بازنشسته وخانواده انان برگزار شود .

درادامه این گردهمایی همکاران بازنشسته به مرور خاطرات گذشته خود پرداختند .

شایان ذکر است این گردهمایی در مجتمع تفریحی وپذیرایی الماس کویر کرمان برگزار شد وهمکاران بازنشسته ساعاتی را به دور از هیاهو در کنار هم گذراندند

در این گردهمایی بیش از 115نفر از همکاران بازنشسته به همراه خانواده های خود حضور داشتند .

آخرین بروزرسانی 1397/9/26