تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیرشعب استان خواستار شد

برای تقویت نقاط قوت ورفع نقاط ضعف برنامه ریزی کنید

به منظور ارتقای سطح عملکردی ،شعب باید نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف خود اقدام کنند وبا برنامه ریزی وتلاش مضاعف ،نقاط ضعف را برطرف ونقاط قوت را تقویت کنند .

 

حسین حاجی پور  مدیر شعب استان در ابتدای این همایش که با حضور معاونان اجرایی ومالی وفناوری

وروسای شعب وروسای دوایر  مدیریت برگزار شد، به تشریح سخنان  مدیر عامل واعضای هییت مدیره بانک پرداخت
 

مدیر شعب استان با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد شعب وقرار گرفتن 28شعبه  تحت پوشش مدیریت در

منطقه سبز عملکردی هدف از برگزاری مجامع ارزیابی عملکردی را شناسایی نقاط قوت وضعف شعب

عنوان کرد .

وی افزود به منظور ارتقای سطح عملکردی  شعب باید نسبت به شناسایی نقاط قوت وضعف خود اقدام

کنند وبا برنامه ریزی وتلاش مضاعف نقاط ضعف رابرطرف ونقاط قوت را تقویت کنند .

 وی تصریح کرد در بخش جذب  منابع مدیریت کرمان درپایان هفت ماهه نخست سال جاری در جایگاه چهارم در بین مدیریتهای شعب قرار دارد ،که برای کسب موفقیت بیشتر داشتن برنامه و رشد متوازن با توجه به هدفهای تعیین شده  باید مدنظر باشد

مدیر شعب استان افزود باید تلاش کنیم وبا توجه به برنامه بهره وری بانک با کاهش قیمت تمام شده پول

وهمچنین افزایش فعالیت های کارمزد محور ،سودآوری برای بانک داشته باشیم

وی با بیان این مطلب که در شاخص های ارزیابی عملکرد شعب در نیمه دوم سال تغییراتی ایجاد شده

است افزود با برنامه ریزی ورصد روزانه عملکرد در شعبه در همه بخش ها دست یافتن به اهداف  وقرار

گرفتن در منطقه سبز عملکردی دور از دسترس نیست

حاجی پور اضافه کرد در شاخص های ارزیابی عملکرد در نیمه دوم سال امتیاز شاخص بهای تمام شده

پول افزایش یافته است و به این معنی است که باید جذب منابع ارزان قیمت در دستور کار شعب قرار گیرد

 
مدیر شعب استان  وصول مطالبات معوق را یکی از راههای جذب منابع عنوان کرد وبر پیگیریهای مجدانه

وصول مطالبات تاکید کرد .

وصول نقدی اقساط ،تعیین تکلیف مشارکت های پرداختی ،کنترل ونظارت روسای شعب بر عملکرد

کارکنان ،راهنمایی صحیح مشتریان ،افزایش اطلاعات کارکنان از بخشنامه ها ودستورالعمل های بانک

وکاهش هزینه ها از دیگر موضوعاتی بود که مدیر شعب استان به انها اشاره کرد  .


 

اکبر محمدی رییس حوزه غرب استان نیز  دراین همایش با اشاره به  عملکرد حوزه غرب  در بخش های

مختلف برنامه ها واقدامات طراحی شده برای نیمه دوم را تشریح کرد 
 

محمدی  وصول مطالبات معوق را یکی از ارزانترین راههای جذب منابع برشمرد وگفت به منظور کسب

موفقیت در وصول مطالبات طرح "کامش" را در حوزه غرب پیاده سازی کرده ایم که امیدواریم با تلاش همه

همکاران این طرح با موافقیت به پایان برسد

رییس حوزه غرب در ادامه جزییات" طرح کامش" را تشریح کرد

 

محمد رضا سلطانی معاون مالی وفناوری مدیریت نیز طی سخنانی اثر بخشی وکارایی را دو وجه مهم  

واصلی بهره وری عنوان کرد وگفت اگر این دو وجه در دستور کار ما قرار گیرد به طور قطع به هدف خواهیم رسید

معاون مالی وفناوری مدیریت صرفه جویی وکاهش هزینه ها را مهم دانست و گفت  اگر  می خواهیم

منشا ی  اثر باشیم باید از خودمان شروع کنیم وبعد صرفه جویی وکاهش هزینه ها را به سایر پرسنل تسری دهیم

وی  در ادامه با اشاره به شاخص های درجه بندی شعب  از شعب خواست با وبرنامه ریزی  هدفمند

ومستمر در راستای ارتقایدرجه تلاش کنند

سلطانی  حساب ممتاز را هم برای بانک وهم برای مشتریان  دارای منفعت دانست وگفت در زمینه جذب

منابع در این حساب شعب باید تلاش بیشتری داشته باشند

آخرین بروزرسانی 1397/9/26