تازه های اخبار تازه های اخبار

معاون اجرایی مدیریت با خانواده همکار جانباز بازنشته دیدار وگفتگو کرد

دیدار معاون اجرایی مدیر یت با خانواده همکار جانباز بازنشسته

امید قاسم زاده معاون اجرایی مدیریت با حضور در منزل محمد حسین سیوندی همکار جانباز با خانواده وی دیدار وگفتگو کرد

امید قاسم زاده  معاون اجرایی مدیریت با حضور در منزل محمد حسین سیوندی  همکار جانباز با خانواده وی دیدار وگفتگو کرد
قاسم زاده  در این دیدار امنیت وآسایش کنونی جامعه را مرهون از خودگذشتگی وایثار جانبازان ،آزادگان وایثارگران دردوران دفاع مقدس دانست وافزود ایثارگران دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی را دردوران دفاع مقدس وظیفه خود می دانستند وبا حضور در جبهه حق علیه باطل از مرزهای مهین اسلامی پاسداری کردند وحماسه های ماندگاری را در 8سال دفاع مقدس آفریدند .

قاسم زاده  مدیریت گفت به خاطر عظمت واوج ایثار رزمندگان وایثارگران صحبت در مورد از خودگذشتگی وایثار آنان  بسیار سخت است .
 

وی افزود جانبازان بزرگترین تبلیغ برای انقلابند ونشان دهند مقاومت ملتی هستند که پای آرمانها واعتقادش با تمام توان ایستادگی واز آن دفاع کرد

محمد حسین سیوندی نیز با ابراز خرسندی از این دیدار خاطراتی را از دوران دفاع مقد س بیان کرد

آخرین بروزرسانی 1397/9/11