تازه های اخبار تازه های اخبار

اطلاع رسانی به موقع وشفاف رویدادهایکی از وظایف خطیر رسانه ها است

بازدید مدیر شعب استان از خبرگزاری ایرنا وروزنامه واقعه

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان حسین حاجی پور مدیر شعب استان به مناسبت هفته دولت با حضور در خبرگزاری ایرنا و روزنامه واقعه ، با بیان این مطلب اظهار داشت رسانه ها در خط مقدم قرار دارند و وظیفه سنگین اطلاع رسانی وآگاهی بخشی به جامعه برعهده آنان است .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان حسین حاجی پور مدیر شعب استان به مناسبت هفته دولت با حضور در خبرگزاری ایرنا و روزنامه واقعه ، با بیان این مطلب اظهار داشت رسانه ها در خط مقدم قرار دارند و وظیفه سنگین اطلاع رسانی وآگاهی بخشی به جامعه برعهده آنان است .

وی افزود  فرهنگ اطلاع رسانی باید ارتقا یابد تا همه اقشار جامعه از خدماتی که ارایه می شود مطلع شوند .

مدیر شعب استان  گفت بانک مسکن بانک دولتی ،تخصصی وتوسعه ای است که در راستای اهداف دولت حرکت می کند ودر شرایط فعلی تنها بخش کمک کننده به دولت در بخش اقتصاد و بویژه در بخش اشتغال است 

حاجی پور گفت بیش از 90درصد تسهیلات بانک مسکن در بخش ساخت وساز مسکن هزینه می شود که این امر نشان دهنده این است که تسهیلات پرداختی ما نظارت شده ودر بخش مربوط به خود هزینه می شود .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 13اقدام کلیدی بانک مسکن در دولت دوازدهم خدمات بانک مسکن  را تشریح کرد .

در ادامه بهنام احمدی مدیر خبرگزاری ایرنا با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری گفت خبرگزاری ایرنا بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری دو ماموریت مهم  دارد، یکی در داخل کشور به عنوان نبض تپنده نظام ودیگری در خارج از کشور به عنوان دست بزن نظام که این امر وظیفه خبرگزاری را سنگین تر می کند

وی افزود رویکرد خبرگزاری ایرنا اعتدال ،نشاط وامید آفرینی است ؛اما به این معنا نیست که اگر جایی نارسایی وجود داشته باشد خبر گزاری از ان چشم پوشی کند .

احمدی یکی از اهداف مهم  خبرگزاری ایرنا را  جذب مخاطب از راه اصولی عنوان کرد وگفت یکی از افتخارات خبرگزاری ایرنا این است که هیچگاه تکذیبه نمی دهد واخبار را در نهایت شفاقیت ودرستی منعکس می نماید .

آخرین بروزرسانی 1397/6/21