تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیر از نفرات برگزیده آزمون سنجش اطلاعات شغلی

تقدیر از نفرات برگزیده آزمون سنجش اطلاعات شغلی

طی مراسمی با حضور مدیر شعب استان اصفهان، از نفرات برتر آزمون سنجش اطلاعات شغلی رده مسئولین شعب قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان ، حسن نوروزی مدیر شعب استان با اشاره به اهمیت برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی در ارتقای دانش کارکنان در این رابطه اظهار داشت: برگزاری چندین ساله و مستمر این آزمون، بی شک اهداف متعددی  از جمله سوق دادن کارکنان به مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک، شناسایی کارکنان نخبه، ارزیابی اثربخش دوره های آموزشی و مهارت کارکنان را به دنبال دارد.

وی افزود : 10 نفر از مسئولین و معاونین شعب این مدیریت در جریان برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی رده مسئولین شعب در نیمه اول سال جاری به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در این مراسم نیز از مهدی پژوهان،سعیدسعیدفر،سیدمرتضی سیدحلاج،مجید عزیزی،غلامرضا سرشاری،مجید باصفا،مهدی جانقربان،محمودرضا گیوی،داود اسماعیلی و سعید مسائلی  به عنوان نفرات برتر رده ی مسئولین شعب قدردانی شد.

آخرین بروزرسانی 1398/11/1