تازه های اخبار تازه های اخبار

قدردانی از مشتری وفادار شعبه شهید مطهری ملک شهر

قدردانی از مشتری وفادار شعبه شهید مطهری ملک شهر

در راستای تقدیر از مشتریان ویژه وخاص، مسئولین شعبه شهید مطهری ملک شهر با حضور در محل کار سعید سام بهلولی از همسایگان و مشتریان طلائی فعال در بخش پوشاک از ایشان قدردانی کردند.

براساس این گزارش سعید مسائلی رئیس شعبه ضمن تشریح مزایای رقابتی بانک، با اهدای هدیه و لوح تقدیراز همکاری وتعامل این مشتری به ویژه احساس مسئولیت ایشان در اغتشاشات آبان ماه گذشته تقدیر کرد و افزایش و گسترش تعاملات را خواستار شد.

گفتنی است این مشتری در اغتشاشات اخیر نسبت به اطفاء حریق شعبه اقدام موثری نموده است.

آخرین بروزرسانی 1398/11/1