فهرست اخبار فهرست اخبار

شعبه امام خمینی ( ره) بندرعباس هزار میلیاردی شد .

جشن هزار میلیاردی شعبه بلوار امام خمینی(ره) با حضور مسولان شعب ، روسای دوایر مدیریت ، کارکنان شعبه امام ، مشتریان وفادار و روسای قبلی این شعبه برگزارشد

دراین مراسم عقیل زینلی مدیر شعب استان ، ورودشعبه امام به جمع باشگاه هزار میلیاردی را  تبریک گفت و ازعبدال.. حاج حسینی  رئیس شعبه وکلیه کارکنان  برای  دستیابی به این هدف تشکر وقدردانی کرد

 زینلی باتشکر از حسن اعتماد گفت: با همت وهمراهی شما مشتریان عزیز منابع این       1100 میلیارد ریال رسیده و شعبه ارتقا یافته است که این همراهی و همدلی  قابل تقدیر وتشکراست .            

مدیر شعب استان اظهار امیدواری کرد:  با ظرفیتهایی که در این شعبه و پرسنل آن وجود دارد و با درایت وبرنامه ریزی وکار منسجم وتیمی بزودی شاهد ارتقا این شعبه از درجه دو نوع الف  به درجه یک باشیم.

درادامه جلسه با اهدا لوح نقدیر از پرسنل شعبه امام و همچنین با  اهدا هدایایی از مشتریان خاص این شعبه تقدیر گردید و با برش کیک از تمامی پرسنل ومشتریان حاضر در شعبه پذیرایی شد. 

مصاحبه با رئیس شعبه حاج حسینی

-درباره ساختار شعبه ،وضعيت منابع ومصارف آن توضيحاتي بفرمائيد:

شعبه بلوارامام بندرعباس درتاريخ27/11/1376افتتاح گرديده است وحضور درشعبه بلوارامام در جايگاه رياست آن مسئوليت خطيري بود كه از آذرماه سال 1394 برعهده بنده گذاشته شد لذا از همان لحظه دراين شعبه  تصميم گرفتم  با توكل برخداوند متعال وبرنامه ريزي ومديريت  بهينه وسعي  وتلاش بي  دريغ جايگاه شعبه را ارتقاء دهم بنابراين ضمن توجه وبرنامه ريزي براي تمام بخش ها تلاش كردم درجذب منابع به  خصوص منابع صفردرصدي ،وصول مطالبات ،پرداخت تسهيلات براساس بررسي هاي دقيق وبهداشت اعتباري باهدف پيشگيري از تبديل شدن آن به مطالبات  به عنوان  اولويت هاي اصلي مدنظر قرار گيرد  تا ضمن  جذب ورشد مناسب منابع ،از افزايش مطالبات جلوگيري  شود خدا را  سپاسگزارم كه دراين مدت وهمراهي قابل  تقدير همكاران خوبم  دراين شعبه  مانده منابع شعبه  بلوار امام از مبلغ 234/607 ميليارد  ريا ل  در آذر  ماه  سال 94 به مبلغ 747/941 ميليارد  ريال در پايان  سال 95و010/100/1ميليارد  ريال در پايان خرداد  ماه سال 97  رسيد كه اين نشان  دهنده  رشد صعودي (رشد  بيش از 83%درصد) دراين حوزه است در ضمن به لطف الهي اين شعبه در شهريور ماه 96 به باشگاه  هزار ميلياردي  پيوست ومانده تسهيلات مبلغ000/350/1ميلياردميباشد واين موفقيت ها درشرايطي حاصل شده كه شعبه باكمبود نيروي انساني نيز مواجه مي باشد.

2- عوامل  ودلايل كسب موفقيت شعبه را درجذب وتحقق هدف سال 96 رابيان كنيد.

باتوجه به رويكرد بانك در جذ ب منابع خردوپايداروهمچنين ارايه سرويس هاي كارمزد محور،تلاش،همدلي و همسويي تمامي كاركنان شعبه  توانستيم با موفقيت هايي  درجذب منابع خرد،افتتاح  حساب صندوق  پس انداز مسكن يكم ،صدور ضمانتنامه ،وصول نقدي مطالبات دربخش ريالي و........داشته باشيم همچنين حركت هدفمند درحوزه وصول مطالبات ومديريت مشاركتي با تلاش مبتني بردانش به عنوان اقدامات عملياتي شعبه دربخش وصول نقدي مي باشد.

3- برنامه اقدامات شعبه براي بازارياي وجذب منابع چه بوده است؟

مشتري مداري  وتكريم ارباب رجوع  نقش مهمي در تداوم حيات  بانك ها دارد برخورد مناسب بامشتريان،حفظ  مشتريان قديمي بانك ومشاوره از آنها درجذب مشتري جديد ،تعييني هدف به همكاران ورصد روزانه آنها وهمچنين همدلي ،همفكري بين تمامي همكاران ...........از اقدامات شعبه براي بازاريابي وجذب منابع بوده است .

4- هماهنگي ونقش كاركنان رادرموفقيت شعبه چگونه ارزيابي  مي كنيد.

شعبه بلوارامام داراي كاركناني توانمند،كوشا وبرنامه محوراست شرط  لازم وكافي براي تحقق اهداف هر سازماني داشتنن كاركنان آگاه ،مطلع به اهداف وبرنامه هاي يك سازمان دركنار كاركنان توانمند ودلسوز وفعال براي تحقق اهداف سازمان است كه خوشبختانه دراين شعبه داشتن چنين  كاركناني باعث رسيدن به موفقيت شده است .

5- به نظرشما چگونه مي توانيم دربازار رقابتي كنوني وباوجود موسات مالي متعدد موفق عمل كنيم؟

بابازنگري مشكلات وتنگنا ها درتمام بخش تلاش خود را درمسير رفع آنها به كار گرفته وبرنامه تدويني خود را باهمراهي وهمفكري تمام كاركنان با قدرت به پيش خواهيم  برد و همچنين  با استفاده از اعتبار نام  بانك در جامعه  به عنوان يكي از ابزارها دركنار تجربه،تخصص و توانمندي هاي كاركنان شعبه انشاءالله موفق خواهيم شد.

6- سخن پاياني :

درپايان جا دارداززحمات ،تلاش،همت ،همدلي و همراهي كليه همكارانم در شعبه بلوارامام بندرعباس تشكر وقدرداني كنم واز تمامي آنها مي خواهم  كه همچون  گذشته با  صلابت  واقتدار ،تلاش را سرلوحه كار خود قراردهند اميدوارم با عزم وكوشش جمعي وهمراهي بابرنامه هاي راهبردي بانك وبا استفاده از فرصت ها نقش آفريني مطلوب در مسير تحقق اهداف بانك درتمام شاخص هاي عملكردي از جمله جذب منابع ،وصول مطالبات ،بانكداري الكترونيك و.....راداشته باشيم
آخرین بروزرسانی 1397/10/3