تازه های اخبار تازه های اخبار

بازاریابی و وصول مطالبات مختص فرد یا افراد خاصی نیست وهمه باید بازاریاب باشیم .

محمدرضا بوستان افروزمدیرشعب استان هرمزگان در نشست بازاریابی مدیریت که باحضور اعضای کمیته و دو رییس شعبه بندرعباس برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: امروزه بازاریابی در بانک جایگاه ویژه و بالاتری نسبت به گذشته دارد.

مدیرشعب هرمزگان تاکید :                            

همه بازاریاب باشیم

وی افزود : بازاریابی از جمله ابزارهای توسعه دهنده درآمد بانک است و آغاز بازاریابی،  شناسایی نیازها و خواسته های پاسخ داده نشده مشتریان و اطلاعات کافی از آن و همچنین شناخت سیستم انگزیشی پرسنل است.

بوستان افروز، اولویت اصلی بازاریابی را خدمات بانکی برشمرد وباتوجه به نقش سرمایه انسانی دربازاریابی خدمات بانکی  گفت : باید برروی سرمایه های انسانی بیشتر کار شود و تعصب سازمانی را از طریق آموزش های لازم واز طریق  روسای شعب درکارکنان تقویت کنیم .

مدیرشعب استان در این نشست ازروسای شعب خواست تا از ابزار پاداش واضافه کار در تحرک بخشیدن به نیروها استفاده کرده  وامتیازات کارکنان  را از طریق عملکرد آنان محاسبه کنند.

در ادامه ضیای الدین شاکر معاون اجرایی مدیریت نیزمعرفی امکانات و محصولات  بانک توسط شعب به مشتریان را لازم دانست و ارایه سریع خدمات به مشتریان را خواستار شد .

وی با اشاره به تغییرات جدید شاخصهای ارزیابی عملکرد که نمره وصول مطالبات تقریبا مساوی با نمره جذب منابع قرار گرفته ، بر تلاش تک تک کارکنان دراین حوزه تاکید کرد.

محمدعلی احمدی نژاد معاون مالی وفناوری مدیریت  نیز انجام وظایف حرفه ای کارکنان و آینده نگری در جذب منابع به منظور کاهش ریسک خروج منابع رامهم تلقی کرد وتقسیم اهداف شعب بین دوایر مدیریت را خواستار شد.

 وی همچنین بر تامین هزینه های شعب از طریق وصول کارمزدها و اتصال پایانه های فروشگاهی به حسابهای صفر درصدی تاکید کرد.

آخرین بروزرسانی 1397/10/8