تازه های اخبار تازه های اخبار

هرمزگان رتبه برتر کاهش مطالبات عقود مبادله ای را دربین مدیریت های کل کشورکسب کرد

رتبه برتر مدیریت شعب هرمزگان دربخش کاهش عقود مبادله ای

محمدرضا بوستان افروز مدیر شعب هرمزگان با اشاره به عملکرد موفق این مدیریت در بخش کاهش مطالبات عقود مبادله ای در 6 ماهه ابتدای سال جاری یاد آور شد: مدیریت هرمزگان با کاهش مطالبات عقود مبادله ای با رقمی بالغ بر 514ر96 میلیون ریال توانست دربین مدیریتهای شعب سراسر کشور رتبه اول را کسب نماید.

مدیریت شعب استان هرمزگان با کاهش 3 درصدی مطالبات عقود مبادله ای در شش ماهه ابتدای سال 97 صدر نشین مدیریتهای کشور شد .

بوستان افروز مهمترین عامل اصلی کاهش مطالبات عقود مبادله ای را راه اندازی و بکار گیری سامانه وصول مطالبات این مدیریت بمنظور ثبت روزانه عملکرد توسط شعب و رصد نمودن آن توسط دایره وصول مطالبات مدیریت بیان داشت.

وی از جمله دیگر  برنامه های وصول مطالبات این مدیریت را  اعمال پیگیری مستمر وروزانه از طریق کمیته های وصول ، ایجاد روحیه مشارکت پذیری در شعب ، تعیین و تقسیم وظایف بین پرسنل ، برگزاری نشست های توجیهی توسط مدیریت در سطوح مختلف ،استفاده از کلیه ظرفیت های موجود از جمله طرح چاوش ، ارجاع امور پرونده های مشکل دار توسط شعبه به کمسیون وصول مدیریت و استفاده بهینه از تمامی امکانات بالقوه از جمله برنامه ریزی های مدیریت در این بخش می باشد .

وی مشکل و ریشه اصلی ا فزایش معوقات را درنبود سیستم یکپارچه اعتبارسنجی دانست وتصریح کرد: عدم بررسی صحیح و دقت در کمسیون های اعتباری و عدم  اعتبار سنجی درست مشتریان دلیل اصلی معوقات بانک است و رعایت بهداشت اعتباری ، اعمال دقت در اعتبار سنجی وتعیین رتبه اعتباری مشتریان ، اخذ استعلامهای مربوطه و نظارت برمصرف تسهیلات ازجمله  نکات ضروری  به منظور ارتقا ی سلامت اعتباری می باشد..

مدیرشعب استان همچنین از  حمایت ، هدایت و ارایه خط مشی ها و رهنمودهای تمامی مدیران عالی بانک به ویژه اعضای کمسیون عالی وصول مطالبات و درک صحیح وهمراهی کارکنان ستاد و شعب تحت پوشش که با تلاش زیاد این مدیریت را در رسیدن به این جایگاه و رتبه یاری نمودند تشکر و قدردانی کرد .

وی در پایان برتصمیم گیری با همفکری و استفاده از خرد جمعی کارکنان به منظور کاهش مطالبات تاکید نمود .

 

آخرین بروزرسانی 1397/10/8