تازه های اخبار تازه های اخبار

برای وصول مطالبات به دنبال راهکارهای جدید باشید

بوستان افروزهمیشه باید به دنبال راهکار و الگوی جدید و مناسبی برای وصول مطالبات باشیم و فرایند وصول مطالبات ورویه صحیح ان را به درستی برای کارکنان تشریح کنیم واز تمامی کارکنان برای این کار استفاده کنیم .

محمدرضا بوستان افروز مدیرشعب  بابیان این مطلب در نشست کمسیون وصول مطالبات ، با اشاره به دلایل اصلی روند افزایشی مطالبات معوق بانک گفت : بی دقتی در بررسی های نخستین پرداخت و عدم شناخت مشتری  ، رعایت نکردن مقررات در هنگام انعقاد قرارداد، فقدان دریافت تضمین کافی و وثایق مطمین ، عدم پیگیریهای اولیه وبطور کلی عدم رعایت بهداشت اعتباری به هنگام پرداخت تسهیلات ازجمله دلایل رشد اصلی مطالبات معوق است .

وی افزود : روند افزایشی مطالبات معوق بانک ، توان وام دهی بانک راضعیف می کند ودرتحقق اهداف بانک اختلال به وجود می آورد.

بوستان افروز اولویت و بهترین راهکار وصول را مذاکره با مشتری ومساعدت و تعامل با مشتری طبق ضوابط و مقررات بانک دانست.

وی با تاکید بر تکمیل هرچه سریعتر کادر پیگیری وصول مطالبات این مدیریت عنوان کرد: بر بهره گیری همکاران کلیه شعب از سامانه  طراحی شده پیگیری وصول مطالبات و ثبت پیگیریهای روزانه و مستمر اضروری ومهم است .

بوستان افروز تقسیم بندی اعضای کمسیون وصول مطالبات  مدیریت به دو یا سه گروه با هدف شرکت در تعداد بیشتری از کمیته های وصول مطالبات وهمچنین برگزاری کمیته وصول مطالبات شعب با حضور اعضای یکی از گروهای موردنظر را خواستار شد .

مدیرشعب استان با تاکید بر این که هرچه سریعترباید کمسیون وصول مطالبات با تجمیع پرونده های خاص در محل مدیریت تشکیل گردد افزود : تشکیل کمسیون اظطراری جهت پرونده های خاص و مشکل دار شعب باعث می شود تا از اعمال روشهای متفاوت که بعضا باعث سویاستفاده مشتریان و بلاخص بدهکاران می گردد جلوگیری و در وصول مطالبات بانک تسریع شود.

وی در پایان سخنان خود افزود :  طبق جداول پرونده های مطالباتی که به زودی به شعب ارسال خواهد شد،کارکنان شعب موظف هستندنسبت  به وصول این مطالبات طبق اهداف اعلام شده  کاهش دهند.

محمد علی احمدی نژاد معاون مالی وفناوری مدیریت نیز درادامه این جلسه بر تجزیه وتحلیل عملکرد شعب توسط مدیریت هر دوهفته یک بار تاکید و پیگیری خاص مطالبات مبادله ای بالای 13 قسط به منظور جلوگیری از تبدیل شدن به مطالبات مشکوک الوصول را تا پایان سالجاری خواستار شد . 

آخرین بروزرسانی 1397/10/8