تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب هرمزگان انتصابات شایستگان ، روند رسیدن به اهداف را سرعت می بخشد.

انتصابات در بانک براساس عملکرد کارکنان و شایسته سالاری صورت می پذیرد و بالابردن اطلاعات و تسلط برمنابع واهداف توسط دوایر به منظور ماندگاری در هر سمتی ف ضروری است .

در نشستی که با حضورمدیرهرمزگان ، معاونان ، روسای دوایر، کارشناسان و بازرسان وبه منظورهماهنگی وهم اندیشی  بین دوایرمدیریت برگزارشد ، محمدرضا بوستان افروزمدیر شعب استان با بیان این مطلب گف: همان طور که در زندگی خود برنامه ریزی و هدف داریم و طبق آن پیش می رویم ،موفقیت یک سازمان هم در برنامه ریزی و هدف گذاری آن است.

بوستان افروز با تشریح وضعیت و عملکرد مدیریت اظهار داشت:اگر دوایر مدیریت از اهداف  وامیتاز کسب شده خود بر اساس ارزیابی عملکرد مطلع نباشند و برنامه ریزی درستی شکل نگیرد ، ما نباید از شعب  در این زمینه هیچ انتظاری داشته باشیم .

وی بیان داشت : ما به عنوان الگو و راهنمای شعب باید برآمار، وضعیت وعملکرد دوایر خود مسلط  باشیم و اهداف خود را به درستی بشناسیم تا براساس آن بتوانیم برای دست یابی به اهداف برنامه ریزی کنیم و هماهنگی بین دوایر مدیریت عامل بسیارارزشمندی در جهت تحقق اهداف  در ارزیابی عملکرد است.

وی درادامه سخنان خود گفت :همانطور که ما درزندگی خود برنامه ریزی و هدف داریم و طبق آن پیش می رویم ،  موفقیت یک سازمان هم  در برنامه ریزی و هدف گزاری  آن است و با اشاره به این که سیاستهای مدیران بانک جهت  انتصابات نیز براساس عملکرد کارکنان و شایسته سالاری قراردارد، خواستار بالا بردن اطلاعات ودانش وتسلط بر منابع و اهداف مدیریت توسط دوایر بمنظور ماندگاری در سمت وپست و جایگاه خود شد.

بوستان افروز خواهان اتمام  هرچه  سریعتر دوره های آموزشی و برنامه ریزی ها ی جذب منابع تا پایان دی ماه به دلیل عدم تداخل با برنامه های پایان سال وبمنظور دستیابی سریع تر به اهداف شد.

مدیرشعب استان پیگیری مستمرنشست های  وصول مطالبات را خواستارشد وگفت : جلسات وصول مطالبات باید در شعب برگزارشده وکارگروه مطالبات  وبررسی و آسیب شناسی پرونده ها ، نقاط ضعف و قوت پرونده ها استخراج ورسیدگی شود .

درادامه ضیای الدین شاکر معاون اجرایی مدیریت اظهار داشت : اگر می خواهید مدیریت هرمزگان به جایگاه اصلی خود برسد باید همدل و همراه و باتعصب و غیرت  پیش بروید و کارکنان مدیریت باید الگوی رفتاری شعب باشند.

محمدعلی احمدی نژاد معاون مالی وفناوری مدیریت هم اعلام کتبی ارزیابی عملکرد به شعب و دوایر مدیریت  و عملیاتی کردن دستورالعمل ها را خواستارشد. گفت : دستیابی به نتایح عملکرد چه در جذب منابع و وصول مطالبات با پیگیری میسر است.

محمد امین وفاداری مسیوول حوزه حراست مدیریت نیزبا بیان اینکه ستاد همیشه پشتیبان شعب است گفت : شناخت شاخص ها و اهداف و توجیه کارکنان لازمه دستیابی به اهداف و جذب منابع است و کارکنانی که اطلاعات سازمانی نداشته باشند دچار روزمرگی می شوند ، بنابراین کارکنان باید تلاش و تعصب سازمانی داشته باشند و از حواشی غیر بانکی بپرهیزند.

 

 

 

 
آخرین بروزرسانی 1397/10/8