تازه های اخبار تازه های اخبار

تجلیل از شعب مناطق سبز در همایش روسای شعب

از8 شعبه موفق در ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال 97 در همایش روسای شعب مدیریت هرمزگان تجلیل شد

اعطای تهسیلات در مسیر درست و براساس توانمندی های مشتری انجام شود .

باید شعب در پرداخت تسهیلات ابتکار عمل داشته باشند و اعطای تسهیلات در مسیردرست و براساس توانمندی ها و مسوولیت پذیری صورت گیرد.

درمراسم تجلیل ازکارکنان 8 شعبه منطقه سبز و دوایر موفق مدیریت در شش ماه ابتدای سال جاری که با حضور مدیرشع و معاونان این مدیریت ف روسای شعب و دوایر مدیریت برگزارشد، محمدرضا بوستان افروز مدیرشعب استان این مطلب راعنوان کرد.

دراین مراسم که در پی همایش مدیران ارشد بانک در تهران  و لزوم انتقال مباحث مطرح شده  در همایش مذکوربه همکاران برگزارشد بوستان افروزاز عملکرد مطلوب وزحمات کارکنان شعب مناطق سبز در شش ماهه ابتدای سال جاری تقدیر و تشکرکرد و اظهار امیدواری کرد که با همت و همدلی و در راستای تحقق اهداف بانک گام های موثرتری برداشته شود  تا بتوانیم  به جایگاه شایسته و واقعی خود همچون گذشته برسد.

بوستان افروز با بیان جدی گرفتن بحث وصول مطالبات اظهار داشت : در اولویت بندی اهداف بانک ، اولویت اول وصول مطالبات است که به موزات جذب سپرده در بانک حایز اهمیت است و در واقع می توان گفت  وصول مطالبات بانک نیز خود نوعی جذب منابع می باشد.

وی با اشاره به اینکه اعتبارسنجی مشتری و رعایت بهداشت اعتباری، لازمه پرداخت تسهیلات است خواستار دقت بیشتر دراین زمینه و شناسایی دقیق مشتری شد وتصریح کرد: اعتبار سنجی مشتریان راهکار افزایش عدالت در اعطای تسهیلات است و باید شعب در پرداخت تسهیلات ابتکار عمل داشته باشند و اعطای تسهیلات درمسیر درست وبراساس توانمندی ها و مسیو لیت پذیری مشتریان صورن گیرد .

مدیرشعب استان همچنین افزود : بین کارکارکنان صف و ستاد باید همدلی وهمراهی  وجود داشته باشد چون صف وستاد مکمل یگدیگرهستند  و به عبارتی عملکرد و کارکرد این دو معرف عملکرد و کارنامه  بانک  است پس نباید این دوعامل ازهم جدا و گسسته باشند.

وی با اشاره به شرایط سخت جذب منابع و مشکلات خاص آن در اوضاع کنونی گفت: کلیه نیروهای ستاد و مدیریت نیزباید به یاری شعب بپردازند وبا انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان برای جذب منابع بیشتر و بهره وری بالاتر  و حفظ مشتریان چاره اندیشی کنند.

آخرین بروزرسانی 1397/10/8