تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست تخصصی اعتباری ویژه مناطق آزادتجاری به منظور بررسی سیا ستهای اعتباری مناطق آزاد با حضور مدیر امور اعتباری ، رییس اداره کل اعتبارات ، معاون اداره کل اعتبارات ،مدیر شعب استان هرمزگان و روسای شعب مناطق آزاد در جزیره کیش برگزارشد .

تشریح سیاستهای اعتباری ویژه مناطق آزاد تجاری در جزیره کیش

در این نشست که به منظور بهره مندی از حداکثرظرفیت و پتانسیل مناطق آزاد تشکیل شد عقیل زینلی مدیرشعب استان،در خصوص ضمانت نامه های صادره این مدیریت گفت : مدیریت هرمزگان از حیث صدور ضمانت نامه پس از غرب تهران رتبه دوم کشور را دارد واز لحاظ منابع دربین بانکهای استان این مدیریت رتبه چهارم را دارد

در این نشست که به منظور بهره مندی از حداکثرظرفیت و پتانسیل مناطق آزاد تشکیل شد عقیل زینلی مدیرشعب استان،در خصوص ضمانت نامه های صادره  این مدیریت گفت : مدیریت هرمزگان از حیث صدور ضمانت نامه پس از غرب تهران رتبه دوم کشور را دارد واز لحاظ منابع  دربین بانکهای استان این مدیریت رتبه چهارم را دارد.

در ادامه این نشست محمدحسن علمداری مدیر امور اعتباری گفت:سیاستهای اعتباری دراین مناطق برای بهره مندی از حداکثر ظرفیت مناطق آزادتنظیم شده  واین سیاستها صدرصد مورد تایید و در رابطه مستقیم با مطالبات ومنابع بانک بوده وبا توجه به شرایط و وضعیت بانک وشعب این مناطق تنظیم شده است ..

مدیر اموراعتباری در ادامه سخنان خود اظهار داشت : هدف تبین سیاستهای اعتباری است  ونه تشریح آن و چنانچه جذب منابع و وصول نقدی به خوبی انجام نپذیرد تنظیم سیاستهای اعتباری هر چند هم به خوبی صورت پذیرد هیچ ارزشی نخواهد داشت .

علمداری از روسای شعب قشم وکیش خواست تا در پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی بخش مسکن، دقت زیادی نمایند و با توجه به اینکه تعداد واحدهای نیمه ساخته بلاتکلیف زیاداست نباید فقط به فکر پرداخت تسهیلات بودبلکه باید به تمامی مسایل از جمله کشش اعتباری ، برنامه زمانبندی وغیره دقت شود.

وی همچنین از روسای شعب مناطق آزاد خواست تا سیاستهای اعتباری را بدرستی اجرا کنند و سیاستهای اعتباری را یک روش و راه حل بدانند و از آن بعنوان یک ابزار استفاده کنید .

درادامه این نشست حیدری رییس اداره کل اعتبارات به بیان نکاتی در خصوص سیاستهای اعتباری پرداخت وگفت: بهتراست ظرفیت سیاست اعتباری ، حوزه اعتباری و فعالیت اعتباری را از منظر وصول مطالبات نگاه کنیم.

رییس اداره کل اعتبارات نگاه دقیق و همه جانبه در زمان تصمیم گیری اعتباری و شناسایی مشتری وسوابق و توانمندیهای آن کمک می کند که تخصیص منابع خوبی داشته باشیم و به موقع هم بتوانیم منابع را ازمشتری وصول کنیم وبه موقع هم  در چرخه تخصیص قرار دهیم .

وی همچنین اظهار داشت :  بایددر تصمیم گیری اعتباری نگاه دقیق تری داشته باشیم تا بتوانیم  تسهیلات بیشتری رو با ضریب اطمینان بیشتری پرداخت وبه موقع وصول کنیم .

حیدری همچنین به نکاتی در خصوص پرداخت تسهیلات ازجمله : سوابق حرفه ای ، رزمه اجرایی مشتری ،برنامه تامین مالی ، برنامه زمانبندی ، مدیریت پروژه و کنترل گزارش ارزیابی اشاره کرد و گفت : اگر در پذیرش درخواست مشتری به این نکات توجه داشته باشیم در تعیین تکلیف پروژه وپرداخت تسهیلات مشکلی نخواهیم داشت .

 رییس اداره اعتبارات هدف از تدوین سیاستهای اعتباری را نقش راهبردی آن  برای فعالین مسکن و همچنین هدایت آنها به سمت ساخت وسازهایی که نیاز واقعی بخش مسکن را تشکیل می دهد و استانداردهای ساخت وساز بیان داشت .

حیدری آفت بخش مسکن را در حال حاضر شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن عنوان کرد و اظهار داشت: باتوجه به اینکه  بین 2 تا 5/2 میلیون تقاضای مسکن داریم بخش ساخت وساز و عرضه بدون توجه به نیاز بازار ، واحدهایی را احداث کردند که متقاضی ندارد و سیایت هوشمندانه اعتباری این است که سازندگان بخش مسکن را به نحوی تامین مالی کنیم که خواه ناخواه به سمت مسکن برحسب تقاضا سوق داده شوند.

درا دامه این نشست فروغ جان آقایی معاون اداره کل اعتبارات با آرزوی تداوم این نشستها در سالهای آینده گفت : امسال باتوجه به استراتژی ونقشه راهی که  بانک تا سال 1400 بصورت کامل وجامع در بخش های مختلف بانکداری خرد ، شرکتی ، سرمایه در نظر گرفته سیاستهای اعتباری تدوین و به شبکه اهداشده است .

جان آقایی تدوین سیاستهای اعتباری ویزه مناطق آزاد را متناسب با ظرفیت و پتانسیل این مناطق و طبق درخواستهایی که از سوی همکاران این مناطق بوده  وبا کمی تغییرات عنوان کرد.

وی تصریح کرد : اعطای تسهیلات در مناطق آزاد باید حتما با نظارت اداره کل اعتبارات صورت پذیرد  و فرمتی بدین منظور تهیه و تدوین گردیده که باید بلافاصله پس از پرداخت تسهیلات تکمیل وبه اداره کل اعتبارات ارسال گردد .

گفتنی اس  دراین نشست روسای شعب مناطق تجاری  آذربایجان غربی ، سیستان وبلوچستان ، گیلان و خوزستان  حضور داشتند.

 

 

آخرین بروزرسانی 1397/10/3