تسهیلات بافت فرسوده تسهیلات بافت فرسوده

سقف تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده شهری:

اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع سازی (دو واحد و بیشتر) و همچنین سازندگان حرفه ای از محل قرارداد عاملیت و یا بصورت توأم با منابع بدون سپرده بر اساس ضوابط و مقررات ذیر‌بط جاری بشرح جدول ذیل امکانپذیر می باشد:

 

                                    سقف تسهیلات

 

 
 
 

 

 

               

  منطقه

سقف تسهیلات مشارکت مدنی و نحوه ترکیب تسهیلات با نرخ حمایتی و مصوب

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد بصورت انفرادی و مجتمع سازی
غیرحرفه ای

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به سازندگان حرفه‌ای، توسعه گری و دارای پروانه انبوه‌سازی

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد
 به سازندگان حرفه‌ای، توسعه گری و دارای پروانه انبوه‌سازی در صورت استفاده از تکنولوژی جدید و فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی

نرخ 9%

نرخ بدون سپرده 18%

نرخ اوراق 16%

مجموع

نرخ 9%

نرخ بدون سپرده 18%

نرخ اوراق 16%

مجموع

نرخ 9%

نرخ بدون سپرده 18%

نرخ اوراق 16%

مجموع

شهر تهران

500

200

300

1000

500

400

500

1400

500

600

600

1700

سایر کلان شهر ها

500

100

200

800

500

300

50

1300

500

500

600

1600

سایر مراکز استانها و شهرهای بالای

200هزار نفرجمعیت

400

200

200

800

400

400

400

1200

400

600

400

1400

سایر شهرها

400

100

100

600

400

300

400

1100

400

500

400

1300

 

 

پرداخت تسهیلات توام با منابع بدون سپرده به درخواست مشتری و در صورت تایید بانک مبنی بر تامین اعتبار از ادارات مربوطه می باشد.

مدت قرارداد:

مدت اولیه قراردادهای مشارکت مدنی در تمامی مناطق کشور، با توجه به نظر ارزیاب و حداکثر 30 ماه با در نظر داشتن حجم پروژه و هزینه باقی مانده در زمان بازدید اولیه بشرح ذیل تعیین می‌گردد:

- تا 5 واحد مسکونی حداکثر 12 ماه

- 6 تا 20واحد مسکونی حداکثر 15 ماه

- 21 تا 50واحد مسکونی حداکثر20 ماه

- 51 تا 100واحد مسکونی حداکثر 24 ماه

-از 101 واحد مسکونی و بیشتر حداکثر 30 ماه

 

 • معرفی کننده:

الف- شرکت بازآفرینی شهری ایران در استان تهران

ب- اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه به نمایندگی از شرکت موصوف در استان ها

 

ضوابط لازم جهت بهره‌مندی از سقف تسهیلات اعطایی به انبوه سازان دارای صلاحیت حرفه‌ای:

الف) پروانه‌های انبوه سازی قابل قبول:

اشخاص حقیقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه اشتغال به کار انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی

وزارت راه و شهرسازی

موضوع فعالیت: عمران- عمران و معماری- صلاحیت‌های نظارت، طراحی و اجرا

پروانه اشتغال به کار کاردانی
فنی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان که بیش از 5سال از تاریخ صدور پروانه ایشان گذشته به شرط ارائه مستندات احداث حداقل 20واحد مسکونی

 

 

اشخاص حقوقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی حقوقی

وزارت راه و شهرسازی

دارندگان صلاحیت نظارت، طراحی و اجرا در بخش ساخت و ساز
(بغیر از صلاحیت‌های برق و مکانیک)

گواهی صلاحیت پیمانکاری

سازمان برنامه و بودجه

کلیه دارندگان گواهی پیمانکاری صادره از سازمان مذکور که
در رشته ساختمان و راه رتبه بندی یا تعیین صلاحیت شده اند

 

 

 

ب) مدارک و مستندات قابل قبول درخصوص سوابق تجربی:

 اعضاء انجمن صنفی انبوه سازان با ارائه گواهی مربوط به عضویت در انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان توأمان با ارائه مستندات بابت سابقه احداث واحدهای مسکونی جهت حداقل2پروژه قبلی با لحاظ تعداد واحدهای احداثی بشرح جدول ذیل الزامی است:

ردیف

شهر/منطقه

حداقل تعداد واحدهای مسکونی احداث شده توسط اشخاص حقیقی

حداقل تعداد واحدهای مسکونی احداث شده توسط اشخاص حقوقی

1

تهران

30

60

2

مراکز استانها  و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت

25

50

3

سایر شهرها

20

40

 

 

 

شرایط تقسیط:

 1. تسهیلات از محل اعتبار شرکت بازآفرینی شهری(مقدار تسهیلات با نرخ 9%):

می‌بایست در انتهای دوره مشارکت مدنی توسط شریک تسویه نقدی گردد.

 1. تسهیلات مشارکت مدنی پرداختی ساخت از محل منابع داخلی بانک( مقدار تسهیلات با نرخ 18%):

حداکثر به مدت 10سال (با احتساب دوران مشارکت مدنی)

 

 

سایر شرایط :

 • شخص متقاضی نباید  چک برگشتی و یا بدهی سررسید شده در سیستم بانکی داشته باشد.
 • استعلام از سامانه سپاد در خصوص وضعیت نظام وظیفه انجام می شود.
 • مدت ارائه معرفی‌نامه به بانک جهت بهره مندی از تسهیلات، از تاریخ صدور معرفی‌نامه حداکثر 45روز کاری می‌باشد.
 • انعقاد قرارداد منوط به کسب حداقل 20% پیشرفت فیزیکی توسط شریک می باشد.
 • تقسیط و واگذاری بیش از یک واحد از واحدهای مورد مشارکت از محل منابع داخلی بانک بنام سازنده و یا همسر و
  فرزندان وی و خریداران واحدها در حالت انفرادی و زوجین مشروط به احراز توانایی مالی نامبردگان در بازپرداخت اقساط ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر می‌باشد.
 • حداکثر سقف تسهیلات پرداختی بر اساس گزارش ارزیاب بانک و با رعایت سقف مقرر 80% ارزش برآورد هزینه کل اجرای طرح میسر خواهد بود.
 • پرداخت تسهیلات ، با کسب رسوب حساب جاری یک ساله (یا ممتاز بدون سود) به میزان 5% کل تسهیلات پرداختی به متقاضیان به صورت رسوب اولیه امکانپذیر می‌باشد.

 

تاریخ ویرایش1398/11/14- 14:35