مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای تولید، چاپ ، صحافی و تحویل 200000 جلد گاه شمار رومیزی سال 1400 در قالب یک طرح طبق اوصاف و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای تولید، چاپ ، صحافی و تحویل 200000 جلد گاه شمار رومیزی سال 1400 در قالب یک طرح طبق اوصاف و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه
شماره :
48/99/117

1-نام ، نشانی و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358225

2-نوع ، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

تولید، چاپ ، صحافی و تحویل 200000 جلد گاه شمار رومیزی سال 1400 در قالب یک طرح طبق اوصاف و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 000ر000ر250ر1(یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارایه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/09/13 می باشد.

ساعت : 10:23:00
تاريخ : 1399/09/12