مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد ، نصب ، راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی سامانه چند منظوره امنیت سیستم عامل به همراه 20.000(بیست هزار ) عدد لایسنس فعال به مدت 3 (سه) سال

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد ، نصب ، راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی سامانه چند منظوره امنیت سیستم عامل به همراه 20.000(بیست هزار ) عدد لایسنس فعال به مدت 3 (سه) سال
شماره :
48/97/99

1-نام و نشاني مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

خريد ، نصب ، راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی سامانه چند منظوره امنیت سیستم عامل به همراه  20/000  (بیست هزار ) عدد لایسنس فعال به مدت 3 (سه) سال

 3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 2/700/000/000( دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال ) كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد ، نصب ، راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی سامانه چند منظوره امنیت سیستم عامل به همراه  20/000  (بیست هزار ) عدد لایسنس فعال به مدت 3 (سه) سال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/01/29 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار ( بانک مسکن ) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه

پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام:88969737 و  85193768                     

ساعت : 07:21:00
تاريخ : 1398/01/28