مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهی مزایده ملک مازاد(پروژه سپیدار ارومیه)

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهی مزایده ملک مازاد(پروژه سپیدار ارومیه)
شماره :
97/48/40
مهلت دريافت سند :
1397/05/02
مهلت ارسال سند :
1397/05/21
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1397/06/01

بانک مسکن در نظر دارد ملک مازاد خود به شرح ذیل واقع در استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – خیابان دانشکده – کوچه شهید مفیدفر – جنب مسجد قبا – پروژه سپیدار بشرح ذیل را  از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت شرایط نقدی و یکجا  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

  1. عرصه به مساحت  32709/84 متر مربع
  2. اعیان به مساحت 76515/35 متر مربع ناخالص (49873/18 متر مربع خالص واحد های مسکونی ) در 13 بلوک که 6 بلوک آن از لحاظ تیپ (شامل زیرزمین و پیلوت و 4طبق روی آن) و بلوک  Qدر 12 (شامل دو طبقه زیرزمین و یک طبقه پیلوت و9طبقه مسکونی روی پیلوت)میباشد، مجموعاً 467 واحد آپارتمان مسکونی یک ،دو و سه خوابه و تعداد حدود 406 واحد پارکینگ در طبقات زیرزمین و همکف و تعداد 467 واحد انباری در زیرزمین  تامین شده است و تعداد 25 واحد پارکینگ نیز در فضای محوطه بصورت غیر مسقف میباشد.

تاریخ انتشار در سامانه:   1397/05/02  مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه: 1397/05/02   تاریخ بازدید:1397/05/03 لغایت    1397/05/09  ساعت 10:00 لغایت00 :14 مهلت ارایه پیشنهاد: :   1397/05/21 تاریخ بازگشایی :  1397/05/24   تاریخ اعلام به برنده :  1397/06/01

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)  به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir   (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن های دفتر ثبت نام 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.ضمنا" کلیه اطلاعات محل شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.

ساعت : 07:01:00
تاريخ : 1397/05/01