مزایده املاک مازاد مزایده املاک مازاد

بازگشت

آگهی مزایده ساختمان صحرا

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهی مزایده ساختمان صحرا
شماره :
48/97/142

 بانک مسکن در نظر دارد ملک مازاد خود به شرح ذیل واقع در شهرستان اصفهان –بلوار ملت – نرسیده به هتل کوثر – ساختمان صحرا  بشرح ذیل را  از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت شرایط نقدی و یکجا  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

  1. عرصه به مساحت  3208/68 متر مربع
  2. اعیان به مساحت 17249(مطابق گواهی عدم خلاف)در 9 طبقه مشتمل بر یک طبقه زیر زمین و همکف و هفت طبقه فوقانی که زیر زمین شامل انباری ،راه پله،استخر و مشاعات به انضمام پارکینگ و رمپ به مساحت 1708متر مربع در مرحله سفت کاری و همکف یک واحد مسکونی به مساحت 260/5متر مربع و دو واحد تجاری به مساحت 717/5(ملکیت واحدهای تجاری از آن بانک مسکن میباشد)و طبقات اول تا هفتم هر کدام شش واحد مسکونی به مساحت 1866(جمعاً43واحد مسکونی)در مرحله نازک کاری

تاریخ انتشار در سامانه: 9/11/1397 مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه: 15/11/1397 تاریخ بازدید:1397/11/9 لغایت1397/11/16 ساعت 9:00 لغایت 13:00مهلت ارائه پیشنهاد:: 1397/11/28 تاریخ بازگشائی : 1397/12/1تاریخ اعلام به برنده 1397/12/15

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در  مزایده (ودیعه)  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت     ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)  به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir   (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن های دفتر ثبت نام 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.ضمنا" کلیه اطلاعات محل شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.

ساعت : 08:56:00
تاريخ : 1397/11/09