اداره کل فناوري اطلاعات اداره کل فناوري اطلاعات

بازگشت

معاون عملیات اداره کل فناوری اطلاعات

سهیلا طبیعی
معاون عملیات اداره کل فناوری اطلاعات
تلفن : 021-66735062
نمابر : 021-66728099
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن

ساختار سازمانی ساختار سازمانی