اداره کل ساختمان اداره کل ساختمان

اداره کل ساختمان - معاون املاک
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26203492
نمابر : 021-26203492
رییس اداره کل ساختمان
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
تلفن : 021-26206215
نمابر : 021-26206215
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی