اداره کل آمار واطلاعات اداره کل آمار واطلاعات

بازگشت

اداره کل آمار و اطلاعات - معاون

فاطمه مومن طایفه
اداره کل آمار و اطلاعات - معاون
تلفن : 021-66701908
نمابر : 021-66709638
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی