اداره کل آمار واطلاعات اداره کل آمار واطلاعات

بازگشت

معاون آمار و بررسی اداره کل آمارو اطلاعات

سوران بیدار
معاون آمار و بررسی اداره کل آمارو اطلاعات
تلفن : 021-66746554
نمابر : 021-66709638
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم -

ساختار سازمانی ساختار سازمانی