اداره کل رفاه کارکنان اداره کل رفاه کارکنان

بازگشت

اداره کل رفاه کارکنان - معاون امور رفاهی و تسهیلاتی

مهدی کلهر
اداره کل رفاه کارکنان - معاون امور رفاهی و تسهیلاتی
تلفن : 021-66710944
نمابر : 021-66743010
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم-

ساختار سازمانی ساختار سازمانی