اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی

بازگشت

رییس اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم

رضا فرامرزی
رییس اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
تلفن : 021-26309187
نمابر : 021-26309243
آدرس پستی : بلوار آفریقانی شمالی- بالاتر از چهارراه اسفندیار - خیابان ارمغان شرقی - پلاک 8 - طبقه سوم