اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی

رییس اداره کل تطبیق ،مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
آدرس پستی : بلوار آفريقاني شمالي- بالاتر از چهارراه اسفنديار - خيابان ارمغان شرقي - پلاك 8 - طبقه سوم
تلفن : 021-26309187
نمابر : 021-26309243
اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم - معاون
آدرس پستی : بلوار آفريقاني شمالي- بالاتر از چهارراه اسفنديار - خيابان ارمغان شرقي - پلاك 8 - طبقه سوم
تلفن : 021-26309249
نمابر : 021-26309249
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی