اداره کل پیگیري وصول مطالبات اداره کل پیگیري وصول مطالبات

رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
تلفن : 021-88200301
نمابر : 021-88200302
اداره کل پيگيری وصول مطالبات - معاون
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن
تلفن : 021-88844597
نمابر : 021-88200298
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی