اداره کل اعتبارات و تامین مالی اداره کل اعتبارات و تامین مالی

بازگشت

معاون اعتباری اداره کل اعتبارات و تامین مالی

محمدرضا روشن فکر
معاون اعتباری اداره کل اعتبارات و تامین مالی
تلفن : 021-88774721
نمابر : 021-88774721
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی