اداره کل بازاریابی اداره کل بازاریابی

بازگشت

معاون اداره کل بازاریابی

محبوبه عجم حسنی
معاون اداره کل بازاریابی
تلفن : 021-26200826
نمابر : 021-26309254
آدرس پستی : خيابان نلسون ماندلا- بالاتر از نيايش - خيابان ارمغان شرقي -پلاك 8- طبقه 8