نمایش اخبار نمایش اخبار

بانک مسکن اعلام کرد:

رشد 88 درصدی پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن

مجموع تسهیلات منعقد شده و اعطایی بانک مسکن طی چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 52.8 درصد افزایش پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا، کارنامه عملکرد کل تسهیلات منعقد شده و اعطایی بانک مسکن طی چهار ماهه نخست سال جاری نشان می دهد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه 141 هزار و 80 فقره تسهیلات منعقد و اعطا شده معادل 5 هزار و 141 میلیارد و 744 میلیون و 100 هزار تومان(بدون لحاظ سهم الشرکه ناشی از عقد مشارکت مدنی) به بخش های مختلف از سوی بانک عامل بخش مسکن پرداخت شده است که نسبت به چهار ماه ابتدایی سال 96 معادل 52.8 رشد داشته است.


گزارش عملکرد بانک مسکن حاکی از آن است که در چهار ماه ابتدایی سال گذشته بانک مسکن مجموع تسهیلات منعقد و اعطا شده معادل 3 هزار و 365 میلیارد و 130 میلیون تومان بوده است.


در عین حال این گزارش نشان می دهد در نخستین ماه از دومین فصل سال جاری، کل تسهیلات منعقد شده و اعطایی بانک مسکن 55 هزار و 940 فقره به مبلغ 2 هزار و 91 میلیارد و 742 میلیون تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته(تیرماه 96) به لحاظ ریالی معادل 88.3 درصد رشد داشته است. مجموع رقم تسهیلات منعقد و اعطا شده در تیرماه سال گذشته معادل یک هزار و 110 میلیارد و 781 میلیون و 900 هزار تومان بوده است.


در عین حال بخش مهمی از تسهیلات پرداختی از سوی بانک مسکن مربوط به تسهیلات منعقد شده مشارکت مدنی است. براساس این گزارش، تسهیلات منعقد شده مشارکت مدنی طی چهار ماهه اول سال جاری معادل 755 میلیارد و 919 میلیون و 300 هزار تومان در قالب 9 هزار و 304 فقره تسهیلات بوده است. از این تعداد تسهیلات منعقد شده مشارکت مدنی در چهارماه ابتدایی امسال، 2 هزار و 46 فقره تسهیلات مشارکت مدنی در تیرماه 97 منعقد شده است. در یک ماه تیر سال جاری، بانک مسکن به ارزش 261 میلیارد و 818 میلیون و 600 هزار تومان تسهیلات مشارکت مدنی منعقد کرده است.


از مجموع تسهیلات منعقد شده مشارکت مدنی در چهار ماه ابتدایی سال جاری، بیشترین تعداد تسهیلات در حوزه تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی بدون سپرده (بافت فرسوده شهری، زلزله زدگان و..) منعقد شده است. در این بخش معادل 4 هزار و 268 فقره تسهیلات مشارکت مدنی معادل 141 میلیارد و 461 میلیون تومان منعقد شده است.


پس از آن، تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی روستایی(بدون سپرده) دومین رتبه به لحاظ تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان در بازه زمانی مورد نظر کسب کرده است. در چهار ماه نخست سال جاری، یک هزار و 208 فقره تسهیلات انفرادی روستایی به ارزش 22 میلیارد و 676 میلیون و 700 هزار تومان اعطا شده است.


در عین حال تسهیلات انفرادی مشارکت مدنی معادل یک هزار و 108 فقره سومین رتبه بیشترین تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی در چهار ماه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده است.


در عین حال گزارش عملکرد بانک مسکن نشان می دهد 710 فقره تسهیلات مشارکت مدنی از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم در چهار ماه ابتدایی امسال به متقاضیان پرداخت شده است.


یکی دیگر از بخش های قابل توجه که تسهیلات مشارکت مدنی به آن اختصاص پیدا کرده است تسهیلات مجتمع سازی بدون سپرده(بافت فرسوده شهری، زلزله زدگان و..) بوده است. در چهار ماه مورد بررسی، 597 فقره تسهیلات مشارکت مدنی در این بخش معادل 116 میلیارد و 240 میلیون تومان پرداخت شده است.


در عین حال تسهیلات مشارکت مدنی در بخش های مختلف شامل مجتمع سازی بدون سپرده، انفرادی با سپرده( صندوق پس انداز، جوانان و ساخت مسکن)، مجتمع با سپرده، مجتمع سازی بدون سپرده(بافت فرسوده شهری، زلزله زدگان و..) و ...نیز پرداخت شده است.

آخرین بروزرسانی 1397/6/4