رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری

محسن کریمی
رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری
تلفن : 021-66708683
نمابر : 021-66708683
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول