رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل روابط عمومی

مهدی احمدی
رییس اداره کل روابط عمومی
تلفن : 021-88885820
نمابر : 021-82932102
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول