رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل حسابداری

سعید دهقان نیری
رییس اداره کل حسابداری
تلفن : 021-66703039
نمابر : 021-66709659
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن